Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Lokala förutsättningar styr utvecklingen för Wikan Personal

Wikan Personal ser alltid till de lokala förutsättningarna i varje uppdrag. När det gäller rekrytering och bemanning finns det nämligen inga generella koncept som fungerar överallt. Näringslivet ser olika ut på olika ställen i landet, Wikan Personal har kontor i många olika regioner men lösningarna ser annorlunda och olika ut beroende på lokal efterfrågan.

Wikan Personal rekryterar, bemannar och många blir anställda hos kund

Med kontor på 14 orter från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr möter Wikan Personal den lokala marknaden med lösningar som passar lokala behov. Långsiktiga och nära relationer är avgörande för framgång och det är så Wikan Personal har byggt sin organisation. Kontoret i Karlskrona möter hela Blekingeregionens efterfrågan gällande skräddarsydda, lokala bemannings- och rekryteringslösningar.

Agerar bäst i tider av förändring

Under drygt två års tid har världen präglats av förändringar som är större än vad någon kunde ha drömt om. Det har i sin tur ställt krav på företag, organisationer, kommuner, regioner och nationer – och inte minst individer. Alla har på något sätt påverkats av pandemin och nu under det senaste halvåret av kriget i Ukraina. Hur det kommer att påverka människors levnadsvillkor, hälsa och utveckling på sikt är ännu svårt att säga.

Det är i tider av förändring som företag som Wikan Personal behöver agera som bäst, genom att stötta näringslivet och finnas med som en partner i mot- såväl som medgång. Det senaste året har varit mycket expansivt för Wikan Personal i Karlskrona, som tillsatt fler tjänster än någonsin och som följd av det även rekryterat personal till det egna kontoret.

– Vi ser nu att vi får fler och fler kunder inom de segment vi är specifikt starka inom i Blekinge, men även inom för oss helt nya branscher, säger Kjelle Rutzell, platschef på Wikan Personal i Karlskrona.

Bygger på långsiktighet

Wikan Personal jobbar både med bemanning och rekrytering. En stor del av konsulterna går över i en anställning hos kund. Det ser Kjelle Rutzell som ett kvitto på att rekryteringsprocessen varit lyckad från första början.

– Det är en oerhört fin referens för oss när våra konsulter får erbjudande om anställning hos våra kunder. Det hjälper oss att bygga långsiktiga relationer med såväl kunder som konsulter. Ofta rekryterar vi ny personal genom att våra konsulter är ambassadörer för vår verksamhet, och vi får återkommande uppdrag hos våra kunder. Långsiktighet är oerhört viktigt för oss, understryker Kjelle.

Attraktiv arbetsgivare

Långsiktighet innebär för Wikan Personal även att kunna erbjuda uppdrag som gör att rätt konsulter söker sig till företaget. Att arbeta som konsult innebär oftast att man matchas till ett företag och därefter stannar där under en längre period.

– Vi satsar på att vara en riktigt bra arbetsgivare, och tar hand om våra anställda på alla sätt. Vi vill att våra konsulter ska hitta ett uppdrag och ett företag som de trivs med, precis som i vilken anställning som helst. Precis som alla andra företag behöver vi utveckla vår verksamhet för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren både idag och på sikt, avslutar Kjelle Rutzell med.