Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Kan bli utökad plastfilmstillverkning i Ronneby

Ronnebyföretaget Riflex Film visar återigen prov på innovationskraft, flexibilitet och mod. Under de första månaderna under pandemin försvann cirka 25 procent av företagets omsättning i samband med att evenemangsbranschen gjorde tvärstopp. I stället för att ge upp valde Riflex Film att ställa upp med tillverkning av skyddsutrustning till sjukvården samt att producera produkter åt systerföretag i Tyskland.

Plastfilm används bland annat i trycksaker, biodukar, medicinska hjälpmedel och linermaterial i pooler.

Plastfilm är ett halvfabrikat som används i oändligt många slutprodukter. Faktum är att plastfilm finns i saker som vi omges av och kommer i kontakt med dagligen. Samtidigt är det en produkt som har krävt många års utveckling för att nå fram till dagens hållbara utförande. En stor del av den utvecklingen står Riflex Film i Ronneby för.

Från Tyskland till Ronneby

Plastfilm används bland annat för att skapa glansiga trycksaker, men också för biodukar. Plastfilm används också i olika medicinska hjälpmedel och som linermaterial i pooler och dammar. Det är den sistnämnda kategorin produkter som under flyttades från Tyskland till Ronneby. Numera tillverkas allt linermaterial i fabriken i Ronneby.

– Om det är något vi verkligen kunde se under pandemin så var det en stark efterfrågan på material för att bygga hemmapooler och dammar. Pandemin blev lite som hemmafixarens period, och vårt moderbolag valde att satsa stort på det segmentet. Genom möjligheten att flytta produktion av linermaterial till Riflex kunde vi väga upp förlusten på evenemangssidan, berättar Magnus Kindberg, som är vd på Riflex Film.

Världens mest högkvalitativa sortiment

Linermaterialet säljs till kunder både i Sverige och internationellt. Med alla sina produktkategorier har Riflex Film dock flest kunder utanför Sverige.

Det produktsortiment som Ronnebyföretaget Riflex Film står för anses för övrigt vara ett av världens mest högkvalitativa inom segmentet plastfilmer. Det handlar till största delen om högteknologiska produkter med mycket höga krav på kvalitet och prestanda. Det styr också valet av råvara i filmen som tillverkas.

Råvarorna är så långt raffinerade att de är godkända för kontakt med livsmedel, även om Riflex Film ännu inte verkar inom livsmedelssektorn. Däremot växer företaget tillsammans med kunder inom andra segment, till exempel inom bio- och hemmabio, fordonsinredningar och liknande tillämpningar.

– Vi gör kontinuerliga investeringar i produktionen för att ständigt ligga i framkant både teknik- och råvarumässigt. Eftersom vår försäljning till största delen baseras på marknader utanför Sverige måste vi ha en produktion som är globalt konkurrenskraftig i fråga om både kvalitet och pris, förklarar Magnus Kindberg vidare.

Leder den globala utvecklingen

Världen kommer att behöva plastfilm i större utsträckning i takt med att fler människor får en högre levnadsstandard. När välståndet ökar i stora delar av världen ökar också efterfrågan på nya produkter, och då inte minst den typ av slutprodukter som Riflex Films halvfabrikat används till att framställa.

Det talas samtidigt mycket om plastens vara eller icke vara. Magnus Kindberg betonar att Riflex Film enbart tillverkar högvärdigt material som knappast kommer att hamna i havet. Inga engångsartiklar eller lågvärdesprodukter med andra ord. Dessutom kan Riflex Films material återvinnas till 100 procent.

Med över 60 års erfarenhet från plastindustrin fortsätter Riflex Film att driva den globala utvecklingen inom sitt område. Produktionskapaciteten måste höjas och det kan komma att bli fler arbetstillfällen i fabriken i Ronneby, som idag sysselsätter omkring 65 personer.