Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Starkt och livskraftigt näringsliv genom samverkan

Samverkan, arbetsglädje, prestigelöshet, handlingskraft och lyhördhet är tydliga ledord på näringslivskontoret i Karlshamns kommun. När det gäller just samverkan är det både intern samverkan mellan olika kommunala enheter och samverkan mellan kommunen och näringslivet man syftar till.

Karlshamns kommuns näringslivschef Nina Andersson har själv under många år drivit eget företag och har med den erfarenheten stor förståelse för en företagares vardag.

Ett riktigt bra lokalt företagsklimat finns det ingen kommun som kan skapa ensam, det skapas av kommun och näringsliv tillsammans.

Karlshamns kommuns näringslivschef Nina Andersson har själv under många år drivit eget företag och har med den erfarenheten stor förståelse för en företagares vardag. Nu har hon en unik möjlighet att förvandla företagens önskningar till handling via kommunens näringslivskontor.

– Vår viktigaste roll är att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas och växa, inleder Nina. Det ska vara lätt att göra rätt.

Allt bygger på samverkan

Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla sitt företag i Karlshamns kommun.

– Jag tror att många kommuner idag tampas med att man ska driva näringslivsvänlig politik, men man kommer ingenstans om inte hela organisationen är med, fortsätter Nina Andersson. Därför arbetar vi inom Karlshamns kommun med att få hela organisationen involverad i näringslivsarbetet. Företagen möter ju många olika avdelningar och den service som erbjuds ska vara samma genom hela kommunen.

– Målet är att alla funktioner ska samarbeta för att ge företagen den absolut bästa upplevelsen i sina kontakter med kommunen. Vi ska alla arbeta rättssäkert men också lösningsfokuserat och rådgivande.

Konkreta insatser

Det finns många exempel på konkreta insatser som görs för att göra det lokala företagsklimatet så attraktivt som möjligt. Ett exempel är den nya rollen etableringschef som tillsatts för att locka nya etableringar till Karlshamn.

Kommunen har stora marktillgångar och arbetar hela tiden för att tillgängliggöra detaljplanerad och byggklar mark för företagsetableringar. Företag som redan verkar i Karlshamn följer processen med stort intresse, och det finns ett antal intressenter utifrån som väntar på att planarbetet ska färdigställas. Mycket kommer att hända inom det närmaste året.

Andra insatser är också Låna en bygglovshandläggare, lotsmöte och en mängd olika nätverksträffar som bidrar till ökad förståelse mellan kommun och näringsliv. En helt ny satsning är dessutom en Näringslivsvecka som går av stapeln nu under hösten. Då ska hela kommunen under en vecka bara fokusera på näringslivsfrågor.

Karlshamns kommun har för övrigt blivit utnämnd till Årets tillväxtkommun i Blekinge under de senaste två åren. Det ser Nina Andersson som en hyllning till det lokala näringslivet, som tack vare sin bredd och innovationskraft skapar tillväxt även när omvärldens utmaningar frestar på.