Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Industrins främsta servicepartner inom avancerad svetsning

Tech Weld i Karlshamn är ett verkstadsföretag som är relativt oberoende av konjunktursvängar. Det tack vare de industrier som företaget servar, som i dagsläget domineras av tyngre processindustri, offshore, energisektorn inklusive kärnkraft, läkemedel för att nämna några.

Tech Welds lösningar måste hålla för väder och vind, klara slag och mekaniskt slitage, samt stå pall för stark strålning

Tech Weld levererar både komponenter och tjänster inom avancerad svetsning, rörmontage och sitemontage. Ofta är det applikationer med krav på lång livstid i tuffa miljöer där säkerhets- och hållfasthetskraven är höga.

– Detta har utvecklat oss som företag i vår interna kvalitetsstyrning och vi är nu certifierade enligt ISO 3834-2 EN 1090-1. Det har i sin tur gjort att vi svetsar i en del ovanliga material som olika kryphållfasta stål, rostfria stål inklusive duplex, nickelbaslegeringar, blandskarvar och så vidare. Hastelloy, Inconel och Nickel ökar kraftigt inom nya energisektorn, berättar Tech Welds vd Klas Bjerede.

– Vårt know-how har medfört att vi nu medverkar i olika forskningsprojekt, bland annat av framtidens energilagring och vi ska även tillverka ett rörsystem för generation IV Kärnkraft i forskningssyfte, tillägger han.

Korta ledtider med nolltolerans för stillestånd

Tech Welds lösningar måste hålla för yttre/inre påfrestningar som mekaniskt slitage, höga temperaturer, aggressiva kemikalier eller gaser. Ibland en kombination av de olika elementen. Detta gör Tech Weld till en av de få aktörer i Sverige som klarar att leverera till de utmanande kvalitetskrav som finns inom dessa industrier.

– Vi arbetar till exempel på uppdrag av alla stora oljebolag och oljehamnar som finns representerade i Sverige, fortsätter Klas. Vi utför grövre industrirörläggningar och reparationer, där mycket svetsning ingår. Vi utför liknande tjänster för processindustrin, läkemedelsindustrin och även en del inom livsmedelsindustrin. Vi gör olika utrustningar och stålkonstruktioner till kabeltillverknings industrin och installationsverksamheten av sjökablar.  Gemensamt för samtliga är korta ledtider med nolltolerans för stillestånd.

Alla former av svetsning

Inom Tech Weld finns kompetens och erfarenhet inom alla former av svetsning och material. Företaget är speciellt framstående när det gäller installationer av avancerade rörsystem, utveckling och svetsning av stålkonstruktioner.

Orbitalsvetsning är ett specialområde inom svetsning för kunder med extra höga krav inom fastgasinstallationer, läkemedel, kärnkraft och så vidare. Sitemontage har Tech Weld stor erfarenhet inom och det är främst installationer i fält eller i kundens anläggningar främst inom Europa.

Trots att Tech Weld är ett ungt företag så bygger verksamheten på långa anor från två andra framstående verkstadsföretag från regionen, såsom Uddcomb Engineering AB som var sprunget ur Uddcomb som tillverkade reaktorkärlen till de svenska kärnkraftverken. Mycket kompetens har hämtats därifrån, men Tech Weld söker samtidigt ny kompetens hela tiden.

– De flesta inom svensk verkstadsindustri är nog överens om att det är en stor utmaning att rekrytera färdigutbildade och erfarna medarbetare till vår bransch över lag. Vi håller med om det, men försöker att se positivt på de möjligheter som trots allt finns genom samverkan med gymnasieskolan, yrkeshögskolan och vuxenutbildningens yrkesvux. Det finns många som söker praktik och vi vill gärna vara ett attraktivt alternativ för dem, eftersom de sannolikt kan vara framtida medarbetare på Tech Weld, förklarar Klas Bjerede.

Söker ständigt nya medarbetare

På Tech Weld är nästan all svetsning special, vilket innebär att det finns ett stort behov av egen upplärning oavsett hur erfarna nya medarbetare är. Svetsning är i mångt och mycket ett hantverk, även om det idag även finns robotsvetsning som används frekvent, även inom Tech Weld. Känslan för hur jobbet ska utföras är ändå alltid beroende av humanfaktorn.

Just nu söker Tech Weld fler medarbetare inom bland annat grovplåtslageri, plåtslageri, konstruktion, projektledning, samt naturligtvis även svetsning. Närhelst en ny möjlighet dyker upp med att anställa någon ur dessa yrkesgrupper kommer Tech Weld inte att tveka.

– Jag vågar påstå att vi söker personal hela tiden. Vi medverkar ofta i stora projekt av riksintresse och jag tror att det kan intressera många att söka till oss. Det viktigaste är att vi kan kommunicera att vi finns, var vi verkar och att vi värdesätter rätt kompetens. Det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss för rätt person och samtidigt får man vara med att utveckla oss som företag. Vi som företag är inte bättre än vår personal, konstaterar Klas. Avslutningsvis säger han:

– Vi har precis tagit hem en stororder till svensk kärnkraft och detta projekt kommer att löpa under 18 månader. I och med detta så är vi i uppförandet av en ny verkstad för rostfri tillverkning på 700 kvm, och i denna finns det plats för ytterligare tillverkning. Vi är öppna för en utmaning!