Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

JSB utmanar genom att bygga mer för fler

JSB är ett företag i stark tillväxt som gärna utmanar byggbranschens gamla normer och vågar vrida på traditionella byggsystem för att skapa förutsättningar att bygga för fler. Som ett av Sveriges största privata byggföretag har JSB en i viktig roll när det gäller att utveckla erbjudanden som är hållbara ur flera perspektiv; för kunder, medarbetare och samhället i stort.  

Bostäder byggda på Kilströmskaj i Karlskrona av JSB.

JSB har inom affärsområdet JSB Bostad utvecklat ett koncept av standardiserade flerfamiljshus med hög flexibilitet för att möta den svenska allmännyttans krav på kostnadseffektiva och hållbara bostäder som inte tar allt för lång tid att bygga. Tack vare flera långsiktiga ramavtal för Sveriges Allmännytta kan JSB fortsätta förfina sitt erbjudande och därmed bidra med ett välkommet tillskott med kostnadseffektiva bostäder på marknaden.

JSB bygger mer än bostäder. Inom företaget finns tre till minst lika expansiva affärsområden; JSB Bygg Syd, JSB Bygg Mellan och JSB Fastighetsutveckling. Bygg Syd och Mellan utför traditionell entreprenad och i Syd erbjuds också byggservice. Inom Fastighetsutveckling utvecklar och projekterar vi bostäder i egen regi, från köp av mark till färdigt hus. Helheten gör JSB till en partner att räkna med när det gäller byggnation och utveckling av samhällsnära fastigheter och bostäder som ska hålla för flera generationer framåt.

Ska dubblera omsättningen

Fredrik Leo tog över som första externa vd i företaget i oktober 2021. I samband med det sjösattes också en ny affärsplan, där bland annat ett nytt tillväxtmål presenterades tillsammans med ännu tydligare hållbarhetsmål.

Inom fem år ska JSB öka omsättningen till mer än det dubbla, det vill säga gå från dagens ca 2 miljarder kronor till 5 miljarder. Än mer intressant är att tillväxten ska ske genom organisk tillväxt, med fler medarbetare och genom att ta större marknadsandelar inom fler geografiska områden. Redan nu har JSB börjat stärka sin närvaro i Östergötland och Uppsala. Fler etableringar är på gång.

Hur blir det med hållbarheten då?

När det gäller hållbarhet så arbetar JSB med alla dimensioner av vad hållbarhet står för, det vill säga ur perspektiven ekonomi, miljö och det sociala. Att arbeta för ekonomisk hållbarhet är att bygga kostnadseffektiva projekt som genererar lönsamhet och lönsamma affärer för alla intressenter.

JSB har en hög ambitionsnivå på hållbarhet vad gäller miljö. Bland annat har JSB skrivit under byggbranschens färdplan för en fossilfri konkurrenskraft 2045. Sedan 2021 arbetar JSB med att ta fram en intern standard för miljöparametrar i byggprojekt - Grönt bygge. Syftet är att skapa ett hjälpmedel för att projekten ska bli mer klimatsmarta och mer medvetna. Grönt bygge blir en slags handbok kring hur olika alternativ kan användas under projektering och byggnation för att minska projektets miljöpåverkan.

Den sociala hållbarheten kan vara svårare att se från start, men är minst lika viktig. För JSB innebär det att man bygger bostäder och hem som fler har råd att bo i och lokaler för samhällets tjänster såsom skola, vård och omsorg.

Det innefattar också den sociala aspekten i att skapa säkra och trivsamma arbetsplatser för alla JSB:s medarbetare men också för kunder och samarbetspartners.

Viktigt att behålla JSB-kulturen i tillväxt

Att gå från en omsättning på ca 2 miljarder till 5 miljarder kronor är en resa som kommer att innebära en del förändringar i struktur för JSB som företag. Samtidigt är det viktigt att behålla det som gör JSB till ett unikt byggföretag, den så kallade JSB-andan, som alla medarbetare är en del av och som formar hela verksamheten. JSB-andan är företagets kultur, en kultur som är uppbyggd av engagerade och omtänksamma utmanare på JSB.

– Vi kommer att rekrytera i högt tempo framöver och kommer sannolikt att bli nästan dubbelt så många medarbetare. Då är det ännu viktigare att vi kan hålla fast vid och bevara JSB-andan och en miljö inom företaget som gör att alla känner sig motiverade och sedda. Vi som arbetar på JSB ska fortsätta bygga på vår fina företagskultur så att den genomsyrar allt vi gör och de projekt vi medverkar i. Detta är bland det viktigaste vi har framför oss nu, avslutar Fredrik Leo.  

Autism Helsida