Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Olofströmsbolag levererar avancerad bearbetad plåt enligt Industri 4.0

Stans & Press i Olofström är ett företag som levererar bearbetad produktionsplåt till stora industribolag såväl i Blekinge som internationellt. Kunderna finns inom traditionella tillverkande industrier, men processerna är i dag allt annat än gamla. Dessa industrier leder utvecklingen av Industri 4.0, som även Stans & Press har tagit steget in i.

Stans & Press har 60 anställda men levererar till kunder över hela världen berättar vd Sasa Radojicic.

Olofström är ett nav för utveckling av kunskap och teknik för plåtbearbetning. Tekniken används för att framställa detaljer och komponenter som går till världens största industrier. I detta avseende är Olofströms företagskluster, som går under namnet Techtank, unikt.

– Stans & press har länge varit en tongivande aktör inom klustret, och vi har för avsikt att fortsätta driva utvecklingen inom vårt område som är avancerad bearbetad plåt för komponenttillverkning, säger Sasa Radojicic, vd på Stans & Press.

Utvecklande arbetsplats

Trots att Stans & Press har kunder som levererar världen över så är själva företaget fortfarande ganska litet med sina 60 anställda. Det är i sig en stor konkurrensfördel, menar Sasa Radojicic, och poängterar att man som mindre aktör har helt andra möjligheter att anpassa tillverkningen snabbt när marknaden ställer om. Något som kommit mycket väl till pass under den senaste tiden.

En annan stor fördel med att vara ett mindre bolag är att alla anställda känner sig delaktiga i utvecklingen av företaget. Alla känner alla, och medbestämmandet är centralt. För många betyder en anställning på ett mindre företag också att man får helt andra möjligheter att växa i sin roll inom bolaget. På Stans & Press finns det många som har börjat som praktikanter och som idag driver egna projekt inom företaget.

– Vi tillämpar ofta internrekrytering och gör olika insatser för att stärka vår personal. Hos oss finns många utvecklingsmöjligheter för den som är intresserad. Jag började själv på företaget för 20 år sedan som maskinoperatör, säger Sasa.

Omfattande digitaliseringsarbete

Stans & Press har under en längre tid levererat till tung fordonsindustri med Scania och Volvo som största kunder. Båda är kunder som kräver en speciell certifiering för att överhuvudtaget få bli leverantör. Stans & Press levererar främst små- och medelstora serier till fordonsindustrin samt i mindre omfattning till ett antal andra basindustrier.  

Digitaliseringen av industrin pågår och kallas ofta för Industri 4.0, för att markera den fjärde industrirevolutionen. Stans & Press har inlett ett omfattande digitaliseringsarbete i verkstaden i Olofström. Redan nu är produktionen till stor del digitalstyrd.

– Alla vet att manuella moment kommer att försvinna och det snart. Vi var tidigt ute med att anpassa vår verksamhet efter den nya industrins utveckling och vi kommer att fortsätta investera i automation under 2023. Vi har redan idag en modern maskinpark, bland annat med en nyinköpt laserskärmaskin, och beslut kommer att fattas under hösten gällande ytterligare ny utrustning. Vi har mycket att se fram emot, säger Sasa Radojicic.