Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Säkra och hållbara lågviktskonstruktioner i stål

Alla känner igen lastbilar och personbilar från Volvo, men relativt få vet att förarhytten på lastbilen och balk systemet i personbilen består av material från ett svensk-kinesiskt företag i Olofström. Baosteel Tailored Blanks levererar hållbara lågviktskonstruktioner i stål, med materialegenskaper som utvecklats speciellt för att bidra till en högre säkerhet.

En 20 tons stålrulle laddas av operatör på en av klippsträckorna på Baosteel i Olofström.

Säkerhet och hållbarhet är starka ledord i Baosteel Tailored Blanks verksamhet. Fabriken i Olofström utvecklar och tillverkar stålkonstruktioner med speciella materialegenskaper. För en personbil innebär det som exempel en lägre vikt och att balksystemet är konstruerat för att reagera på ett visst sätt och fånga upp energier vid en eventuell kollision. Här spelar både materialets egenskaper och konstruktionen en stor roll.

– Våra produkter är mycket komplexa och vi tänker flera led framåt. De utvecklas och tillverkas på ett sätt som gör att nästa steg i produktionen blir så effektivt som möjligt, både när det gäller processteg, materialåtgång, miljö/säkerhet och kostnader, Säger Rickard Björnsson, Head of Sales & Supply Chain, på Baosteel Tailored Blanks i Olofström.

Allt bygger på ständiga förbättringar

Baosteel Tailored Blanks är ett kunskapsintensivt tillverkande bolag. Processerna i fabriken är toppmoderna och högeffektiva. Men det betyder inte att utvecklings- och förbättringsarbetet stannar av.

– Vi är ständigt på jakt efter att förbättra våra processer i syfte att göra vår produktion mer hållbar och våra produkter ännu säkrare, bekräftar Rickard Björnsson.

Allt material används så effektivt som möjligt, och eftersom Baosteel Tailored Blanks fabrik ligger på Volvo Cars område i Olofström är logistiken redan optimerad. Nästa stora steg i hållbarhetsarbetet blir att införliva det nya gröna stålet i visionen.

Även om Baosteel Tailored Blanks har ett långvarigt samarbete med Volvo Cars och Volvo Trucks så innebär det inte att man stänger dörren till nya samarbeten med andra aktörer. Alla som kan dra nytta av hållbara och säkra stålkonstruktioner, som vill effektivisera sin egen produktion och samtidigt bidra till en hållbar utveckling, är potentiella kunder till Baosteel Tailored Blanks.

Tacklar dubbla utmaningar

Materialbrist och leveransproblem blev ett nytt fenomen inom många industrier under pandemin.

För en del branscher kvarstår problemet, eller i alla fall en långvarig utmaning som kräver att man tänker ett extra steg i produktionen. Så är det även för Baosteel Tailored Blanks, och därför är en effektiv materialhantering så viktig. Då Baosteel dessutom är en av världens största stålproducent med egna stålverk i Kina har man alltid en säker plan B att luta sig mot vid akuta produktionsstörningar.

En annan utmaning som Baosteel Tailored Blanks delar med många andra tillverkande företag i södra Sverige är kompetensbrist. Den utbredda kompetensbristen inom industrin har mycket att göra med ett bristande intresse för industriutbildningar. För att öka intresset och visa att industrin har spännande utrustning och varierande arbeten har Baosteel Tailored Blanks nyligen skänkt en robot till gymnasieskolan i Olofström.

– Vår tanke med roboten är att eleverna ska få möjligheten att arbeta med modern utrustning, få en inblick i hur vi arbetar inom industrin och samtidigt skapa ett större intresse bland potentiella framtida medarbetare, säger Rickard Björnsson.