Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Ramirent bidrar till mer hållbar och optimal användning av resurser

Ramirent är en av Nordens ledande maskinuthyrare och har lång erfarenhet av att utrusta hela byggarbetsplatser. Allt från små handhållna maskiner till stora entreprenadfordon finns tillgängliga vid filialerna i Ronneby och Karlskrona. Ramirent är ofta med och levererar i regionens största projekt.

Ramirent minskar behovet av egna investeringar, säger Jonas Andersson, filialchef i Ronneby och Karlskrona.

I de oroliga tider som råder har väldigt många företag börjat se om sina hus och större investeringar som till exempel dyr entreprenadutrustning kan då vara en svårmotiverad satsning. Speciellt om uppdragen tenderar att skilja sig i utförande och omfattning. Att köpa in en maskin som kanske bara ska användas ett par gånger om året är inte en lönsam investering.

Att frigöra kapital genom att hyra den byggutrustning och de entreprenadmaskiner som behövs för varje unikt projekt är en lösning som tilltalar allt fler. Det märker man på Ramirent, som ofta är med och utrustar byggarbetsplatser i stora delar av Blekinge. Främst i Karlskrona och Ronneby, där Ramirent har sina lokala filialer.

Allt för stora som små byggen

Ramirents framgångar går hand i hand med kundernas framgångar – många är nämligen återkommande kunder som väljer Ramirent år efter år, i projekt efter projekt. Vad är det som gör att allt fler inom bygg- och anläggningsbranschen väljer att samarbeta med Ramirent?

– Vi har i princip allt som behövs för såväl stora som små byggen. Jag tror att många väljer oss för att vi kan tillhandahålla precis det som behövs och i rätt tid. Många ser också att vi erbjuder ett säkert alternativ som inte kräver en stor investering, något som är specifikt viktigt just nu, säger Jonas Andersson, filialchef i Ronneby och Karlskrona.

Optimal användning är mer hållbar

Ett annat tungt argument till varför man som bygg- och anläggningsbolag bör fundera på att hyra i stället för att köpa in egen utrustning är kopplat till hållbarhetsperspektivet. De flesta företag befinner sig i en omställningsfas där syftet är att bli mer hållbara. Många har kommit en bra bit på väg, men andra behöver arbeta mer med sin omställningsprocess.

Oavsett var kunderna befinner sig gällande sin gröna omställning så kan Ramirent bidra till att göra processen lite enklare. Ramirent kan hjälpa kunderna att bli mer klimatsmarta genom att hyra rätt saker i rätt tid. Utrustningen är alltid uppdaterad och servad, det sköter Ramirent, och kunderna kan i sin tur bidra genom att användningen av varje maskin blir optimal. Man hyr bara när man behöver, och när maskinen inte behövs hos en kund går den till en annan.

– Genom att hyra av oss, i stället för att köpa egen utrustning, bidrar våra kunder till att varje maskin används på ett optimalt sätt och på rätt ställe, understryker Jonas Andersson.  

Om ett byggföretag till exempel har ett större kapital bundet i ett antal maskiner så är det klart att man försöker använda det man redan har i huset. Ibland kanske det inte är den bästa maskinen för det aktuella projektet, vilket i så fall kan innebära förlust mätt i arbetstimmar till exempel. Genom att hyra rätt maskin för varje projekt elimineras den problematiken.