Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Expansivt företag inom industrimålning

MPA Måleriproduktion är ett mycket expansivt industrimåleri med säte i Västerås. När det gäller lackering och annan ytbehandling är företaget i princip heltäckande efter ett antal lyckosamma förvärv under åren. Jakten på potentiella företagsförvärv fortsätter.

MPA driver 15 målerianläggningar mellan Örnsköldsvik och Vadstena.

Tillväxtstrategin är glasklar för MPA Måleriproduktion. De senaste åren har präglats av en kraftig tillväxt där flera framgångsrika förvärv, byggnation av helt nya fabriker i egen regi samt riktad rekrytering av specialistkompetens har tagit bolaget stora kliv framåt. Tillväxtresan fortsätter, enligt vd Anders Nylander.

–  Vi ser en fortsatt stark orderingång och räknar med ytterligare tillväxt under 2023. Baserat på marknadens efterfrågan behöver vi rekrytera till alla våra fabriker och vi finns idag från Örnsköldsvik i norr till Vadstena i söder på totalt 9 orter och 15 anläggningar. Den kompetens vi efterfrågar är ofta så specialiserad att vi främst måste förlita oss på egen upplärning i vår verksamhet. Därför söker vi i första hand efter potentiella medarbetare med rätt inställning till uppgiften och som delar våra mål gällande utveckling, tillväxt och hållbarhet.

Planerar stora investeringar

Verksamheten ska förstärkas kompetensmässigt, men även geografiskt, menar Anders.

– Framöver har vi även för avsikt att täcka in en ännu större del av den svenska marknaden. Vi kommer att undersöka möjligheter för att antingen etablera helt nya verksamheter eller förvärva befintliga på orter som vi inte finns på idag. Det senaste tillskottet är Skänninge (söder om Linköping) där ett helt nytt måleri byggts och just startats.

För MPA Måleriproduktion täcker hållbarhetsarbetet även in utveckling av en mer hållbar och hälsosam arbetsmiljö.

– Industrimålning är ett mycket specialiserat område där många olika tekniker tillämpas, fortsätter Anders. Det gemensamma för alla är att den huvudsakliga ambitionen är att förlänga livstiden för de produkter som målas, eller ytbehandlas. Det spelar ingen roll om det är ett tåg, en dammlucka eller pumpdetaljer som ytbehandlas, livslängd är i fokus. Det är samtidigt starkt förknippat med hållbarhet, och därför kan vi utan överdrift säga att allt vi arbetar med och för är hållbart. Det borde också vara något som lockar fler att söka sig till branschen och till oss som arbetsgivare.

På temat hållbarhet

Ytbehandling är en versatil verksamhet där mycket har förbättrats och mycket fortfarande kan bli bättre. Vid MPA Måleriproduktions samtliga enheter pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete.

– På temat hållbarhet kan även nämnas vår strävan efter att minimera användningen av skadliga lösningsmedel och andra kemikalier genom hela vår verksamhet. Allt fler färger blir vattenbaserade, även inom tung industri. Ett aktuellt exempel är ett stort projekt med livstidsförlängning av transportvagnar för järnväg. Här används helt vattenburen färg som dessutom är Svanenmärkt. Utöver det arbetar vi för att minimera svinn, det vill säga optimera användandet av våra resurser. Det gäller både materiella och humana värden.

MPA Måleriproduktion verkar inom en bransch som präglas av stark förändring.

– Vi måste göra strategiska investeringar för att ligga steget före såväl kompetens- som teknikmässigt. Inte minst inom hållbarhetsområdet kommer vi att göra stora investeringar framöver, avslutar Anders Nylander med.