Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Hos MTAB finns maskiner, kompetens och material på ett ställe

Hela den norra regionen är mitt uppe i en av de mest spännande perioderna någonsin. Planerade investeringar för Norrland, och då inte minst gällande de två nordligaste länen, kommer sannolikt att vända uppochner på Sverigekartan. Redan nu märks en stor förändring i det att stora delar av norra Sverige har blivit byggkranarnas land.

Norrbotniabanan och andra stora infrastrukturella projekt, industriella satsningar, nya bostäder, företagsetableringar, energiprojekt – listan kan göras lång när det gäller långsiktiga investeringar som kommer att förändra Norrland för all framtid.

– Jag har svårt att se att det skulle gå att dra någon liknelse historiskt med det som händer i regionen just nu. Att få vara med och förverkliga några av de enorma satsningar som sker nu och som kommer att påbörjas inom en snar framtid är ett av de främsta skälen till att jag blev så lockad av företaget och av tjänsten, säger Johannes Boström, som är relativt nytillträdd vd på Mellanbygdens Transport AB (MTAB).

Centrum för den gröna omställningen

MTAB utgår från Robertsfors, som ligger mellan Umeå och Skellefteå. Det är en naturskön plats utmed Västerbottens kust, sparsamt befolkad och därmed historiskt också präglad av ett lugnare tempo. Nu blir den här platsen tillsammans med regionen helt plötsligt centrum för den gröna omställningen och utvecklingen av den nya, hållbara industrin.

– Det är nu allt händer i vår region. Personligen tror jag inte att vår region kommer att beskrivas som en plats där lite händer eller där uppdragen är få så länge till. Det skapas helt andra förutsättningar nu, och med det kommer även nya utmaningar som vi måste möta tillsammans med alla andra företag i regionen, fortsätter Johannes Boström.

En av de största utmaningarna som kommer med alla investeringar blir sannolikt en ännu större kompetensbrist inom de flesta branscher. Det är en utmaning som MTAB söker möta redan nu, bland annat genom att stärka samarbetet med utbildningsanordnare i regionen, samt genom att synliggöra det egna varumärket.

Inom bristyrken som lastbilschaufförer, hjullastarförare och grävmaskinister gäller det att visa att företaget kan erbjuda mer som arbetsgivare. Här strävar MTAB efter att vara den bästa arbetsgivaren i regionen, kanske till och med i Sverige.

Maskiner, kompetens och material

MTAB har funnits i sin nuvarande form sedan 1998 men har genom sina delägare rötter som sträcker sig tillbaka till 1940-talet som entreprenörer i området. Det är en stark historik och tradition som möter den enorma utveckling som sker nu.

Alla former av maskinentreprenader är det huvudsakliga affärsområdet för MTAB, som också har egna bergtäkter i Västerbotten. Inom företaget finns med andra ord både maskiner och kompetens för att utföra alla typer av transport- och anläggningsarbeten, och dessutom finns materialet som behövs för att göra det tillgängligt i egen regi.

– Med företaget befinner vi oss nu mitt uppe i en omställning där vi är på väg in i en ny era, kan man säga. Vi kommer att vara en av nyckelspelarna i några av de största projekten som någonsin genomförts i vår region. Vi arbetar ofta på uppdrag av de största bygg- och anläggningsbolagen. Våra kunder värdesätter att vi kan leverera helhetslösningar för dem hela vägen från projektstart till färdigställande, sammanfattar Johannes Boström som avslutning.