Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kaunis Iron driver tungt lastbilsprojekt i hållbarhetens namn

Som Tornedalens största arbetsgivare spelar Kaunis Iron en avgörande roll för regionens arbetsmarknad. Som järnmalmsproducent spelar företaget även en viktig roll för svensk export och inte minst för Sveriges anseende som gruvnation. Kaunis Iron vill även vara en föregångare när det gäller hållbarhet.

Med nuvarande tillstånd kan Kaunis Iron producera upp till sju miljoner ton näst intill ren järnmalm årligen.

Ett nytt tillstånd är sökt för att öppna gruvor i grannområdena Sahavaara och Palotieva, vilket möjliggör fortsatt gruvdrift i 15-20 år med nuvarande produktionstakt.

Hela Norrbotten följer tillståndsprocessen med spänning. Ett utökat tillstånd skulle innebära enorma utvecklingsmöjligheter för Pajala kommun, men även för övriga kommuner i Norrbotten, då en större gruvverksamhet kommer att behöva ännu mer service och tjänster från företag i närområdet.

Domen för det nya utökade tillståndet kommer meddelas den 15 november 2022.

Föregångare som lever som man lär

Kaunis Iron räknar med att oavsett hur domen faller ut, så finns risken att den överklagas. Det innebär att man inte riktigt kan börja jubla än, men att man i stället behöver se till att ta vara på det man redan har och bli ännu bättre och mer effektiv i nuvarande processer. I det ingår i allra högsta grad att bli ännu mer hållbara som företag.

– För att visa att vi lever som vi lär och att vi menar allvar när vi säger att vi ska vara en föregångare inom hållbarhet så har vi inom Kaunis Iron utvecklat ett betydande hållbarhetsarbete som bland annat omfattar ett elbilsprojekt, berättar Lars Wallgren, som är utvecklingstrateg på Kaunis Iron.  

Mål: frakta 90 ton med eldriven lastbil

Logistikkedjan för Kaunis Iron består till viss del på lastbilstransporter. Dessa man vill göra mer hållbara genom att satsa på elektrifiering. Lars redogör för de olika stegen i logistikkedjan:

– Från gruvan i Kaunisvaara levereras järnmalm som går via lastbil 16 mil enkel väg till ett Pitkäjärvi där vi har omlastning till tåg som därefter kör de sista 20 milen upp till Narvik, där järnmalmen lastas om på fartyg. Tågtransporterna är redan hållbara, men för lastbilstransporterna finns det ingen färdig lösning att plocka från hyllan. Här arbetar vi nu för att möta den utmaningen, där vi måste frakta 90 ton totalvikt på vägen mellan Kaunisvaara och omlastningscentralen.

Idag finns det inga elektrifierade lastbilar som klarar att frakta så mycket som 90 ton, 16 mil och dessutom i arktist klimat. För att finna en lösning på det bedriver Kaunis Iron ett utvecklingsprojekt tillsammans med Volvo, Vattenfall och Volvoåterförsäljaren Wist Last & Buss.

Massiv satsning på hållbarhet

Kaunis Iron har ett mål om att vara fossilfria redan 2025. För att klara det måste utmaningen med lastbilstransporterna lösas.

– Vi har redan testat en mindre lastbil under förra vintern med 32 tons totalvikt, och såg då goda resultat. Nu behöver vi skala upp projektet och testa för att så småningom kunna nå målet med 90 tons totalvikt. Under 2023 ska vi testa två ekipage med 74 tons totalvikt under cirka ett års tid, och se vilka resultat vi får. Det är här vi befinner oss nu, förklarar Lars Wallgren, som ser fram emot att få följa testkörningen av ekipagen på 74 ton.

Det finns ingen annan i världen som bedriver något liknande projekt med eldrivna lastbilar med så pass höga totalvikter. Här är Kaunis Iron med och sätter en ny världsstandard, och bolaget kommer återigen sannolikt att skriva historia med den här massiva satsningen på hållbarhetsområdet.