Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Starka incitament för att vidareutveckla Pajala Airport

Den stundande utvecklingen av Pajala Airport är en av de mest omfattande satsningarna på många år. Det är mycket på gång i kommunen och regionen över lag, med tunga investeringar av internationellt intresse. Utbyggnaden av utrikesterminalen är ett första steg i en större satsning för utveckling av den regionala infrastrukturen.

Med nya terminalen kan flygningar med över 200 passagerare hanteras, med en turn-around på cirka 60 minuter, dvs flyg anländer med 200 passagerare och avgår timme senare med 200 nya passagerare.

Pajala Airport kommer att bli navet i utvecklingen av stora delar av nordöstra Norrbottens infrastruktur. En förstärkt infrastruktur är i sin tur en del av en större satsning där arbetsmarknadsregionen växer i takt med att mycket omfattande industriella investeringar planeras och genomförs inom och i anslutning till regionen.

En annan viktig del av satsningen bakom Pajala Airports utveckling kan kopplas till regional destinationsutveckling. Idag reser många till Pajala via en av grannflygplatserna i Finland, men här är kapacitetstaket redan nått, enligt Erik Mella som är näringslivsstrateg i Pajala kommun.

– Vi har en strategiskt operativ flygplats lokalt och det borde vara naturligt att välja den för alla resor till och från våra norra delar i region, anser Mella.

Ny terminal klar redan i år

För att öka intresset för Pajala Airport bland flygoperatörer pågår just nu ett omfattande förbättringsarbete som bland annat innefattar en utbyggnad av utrikesterminalen med all tänkbar service kring det. Den nya terminalen blir 350 kvm stor och ska vara färdigställd redan under slutet av året.

Det finns ett starkt strategiskt incitament från kommunens likväl som Region Norrbottens sida att satsa på utbyggnaden.

Sedan många år tillbaka har flygplatsen varje vinter tagit emot ett stort antal större flygplan, var och ett fyllt med över 200 turister från Storbritannien. Vinterturisterna reser till Pajala över dagen för att besöka jultomten i Santa’s Winter Village, även kallad Tomtemagasinet. Attraktionen är så populär att samtliga flyg mellan Storbritannien och Pajala är fullbokade.

– Tack vare framgången med Santa’s Winter Village har vi från Pajala Airports sida byggt upp kompetens och erfarenhet för att hantera större flyg. Den kunskapen kommer väl till pass nu när vi planerar att etablera minst en ny linje till någon eller ett par av de viktigaste naven i Belgien, Frankrike, Nederländerna och/eller Tyskland, säger Erik Mella.

Den främsta utvecklingen sker i norr

Det planeras i skrivande stund för enormt stora industriella investeringar i hela Norrbotten samt även i grannlänet Västerbotten.

– Det är här uppe i norr som den främsta utvecklingen sker just nu, och kommer att ske över en lång tid framöver, konstaterar Erik Mella.

Pajala kommun och Region Norrbotten gör den stora satsningen på utbyggnaden av utrikesterminalen för att kratta manegen för hela näringslivet.  

– Med den nya terminalen ska vi kunna hantera flygningar med över 200 passagerare med en turn-around på cirka 60 minuter. Flyget ska kunna anlända med 200 passagerare och en timme senare avgå med 200 nya passagerare. Detta är av stort intresse för de flesta flygoperatörer och något som vi behöver garantera för att intresse ska finnas för att etablera en ny linje mellan Pajala och någon av de större europeiska hubbarna, säger Robert Pettersson, som är flygplatschef i Pajala. Han fortsätter:

– Just nu har vi fullt upp med att kartlägga vilka investeringar vi behöver göra för att driva den nya terminalen, som är mycket större än den gamla. Vi kommer att behöva köpa in nya markfordon och rekrytera mer personal bland annat. Vi kommer även inom kort att ansluta oss till ett nytt internationellt bokningssystem.

Utöver bygget och utvecklingen som sker i anslutning till det fortsätter även det påbörjade hållbarhetsarbetet på Pajala Airport, bland annat inom projektet Grön flygplats, som är ett gemensamt projekt för Sveriges regionala flygplatser. Även i Pajala vill man på sikt kunna erbjuda grönt flygbränsle samt framtida elflyg, vilket är ytterligare hållbarhetsfaktorer som planeras just nu.