Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Bostadsprojekt skapar intresse långt utanför kommunens gränser

Flens kommun ser positivt på framtiden med utmärkta möjligheter till fler etableringar och ökande tillväxt samt vidareutveckling av kommunens näringsliv och bostadsmarknad.

Illustration av hur området Gårdsjö strand kommer att se ut när Sveafastigheters byggprojekt är klart.

– Vi har ett antal spännande exploateringsprojekt för industri och hantverksverksamhet såväl som attraktiva bostadsutvecklingsområden, säger Jan-Åke Henriksson, projektledare för Flens kommunfastigheter, FKAB.

Flens goda förutsättningar

På en mycket välbelägen förre detta skoltomt i sjönära läge genomförde Flens kommun en markanvisningstävling för byggande av bostäder och ett äldreboende. Tävlingen visade på ett stort intresse från ett betydande antal anbudsgivare.

Med Sveafastigheters vinnande förslag som grund har detaljplanen utformats att omfatta drygt 200 nya bostäder och ett äldreboende med 70 lägenheter i området Gårdsjö Strand.

– Det ska bli spännande att tillsammans med Sveafastigheter få möjlighet att genomföra Gårdsjö Strand som ett led i utvecklingen av Flens bostadsmarknad. Vi är övertygade om att det finns ett ökande intresset av att vilja bo i välbelägna och natursköna bostadsområden och det kan Flen erbjuda, säger Jan-Åke Henriksson.

Sveafastigheter har nyligen lämnat in ansökan om bygglov för den första etappen som omfattar delar av bostadsbebyggelsen samt hela äldreboendet.

– Projektet skapar intresse utöver bostadsexploateringen och visar på stora möjligheter för framtida företagsetableringar i kommunen. Exponeringen med modern arkitektur och suveränt läge kommer att locka till andra nya projekt i Flen, tror Jan-Åke Henriksson.

Bra läge för etableringar

Det finns en lång industritradition i Flen och den vill man förvalta och vidareutveckla. Ett led i det är den redan omskrivna affären med Volvo som flyttat till andra lokaler i Flens utkant vilket innebär att Volvos nuvarande lokaler frigörs för vidareutveckling.

– Vi har bra förutsättningar för att fler företag ska kunna etablera sig i Flen. Jag tror personligen att mycket kommer att kretsa kring underleverantörer till de stora industrier som vi redan har, som Volvo, Unilever och Dellner Dampers, bland andra, säger Jan-Åke som också lyfter fram den bredda personalkompetens som en stark resurs.

– Vi har en god tillgång på mark samt även en del lokaler och god tillgång till kompetens. Flen är en del av en större arbetsmarknadsregion som omfattar Stockholm, Mälardalen, Linköping och Norrköping. Vi vet att företag som söker efter en ny etableringsort även ser till möjligheterna att rekrytera från närområdet och här kan vi verkligen konkurrera.

Flen har bra förutsättningar för tillväxt baserat på den starka företagstradition man redan har och med alla nya projekt som planeras är det en spännande utveckling Flens kommun har att se fram emot.