Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

En väg in gör det enklare för företagen i Flen

Med flera storstadsregioner inom en timme, tågförbindelser i alla väderstreck och inte minst en fantastisk företagsanda och närhet inom kommunen har Flen allt att erbjuda för såväl nya som befintliga företag som vill utvecklas med bästa läge.

Flen är en klassisk järnvägsknut med goda transporter till hela Mälardalsområdet.

När man frågar Frida Vidén, tf näringslivschef i Flens kommun, om de starkaste argumenten för företag att satsa på Flen som etableringsort svarar hon att det handlar om en rad saker och inte minst läget.

– Läget är nog det första de flesta kommer att tänka på, i kombination med bra

kommunikationer och en god infrastruktur. Vi har intensifierat arbetet med att färdigställa ytterligare mark, säger Frida.

En väg in

I Flen jobbar kommunen nära näringslivet i ett brett spektra. Bemötande och

service är ett område som man satsar extra mycket på och som tydliggörs genom initiativet ”En väg in”. Precis som namnet antyder handlar det om att skapa en väg in för företag som söker kontakt med kommunen, oavsett vilken funktion eller avdelning som söks.

– Med ”En väg in” kan företagen boka möte med en eller flera representanter från

kommunens olika funktioner. Det är ofta det snabbaste och smidigaste sättet att få hjälp och komma vidare i sin fråga, speciellt om det gäller myndighetsutövande funktioner som bygglov och olika verksamhetskontroller, säger Axel Wevel, som är avdelningschef för Bygg och miljö, som handhar bland annat bygglov och livsmedelskontroller.

Starkare tillsammans

Utöver god service gentemot företag satsar man i Flens kommun även mycket på att samverka mellan företag och kommun. Ett långvarigt samarbete finns även med grannkommunerna Katrineholm och Vingåker.

– Samverkan med våra företag är grundläggande för att vi ska kunna skapa tillväxt

tillsammans och ett gott företagsklimat. Vi lyssnar på företagen och lyfter frågor som är aktuella för dem, bland annat kring kompetensförsörjning, men även andra frågor som till exempel nya verksamhetsanpassade lokaler, säger Frida Vidén.

För att nå resultat i denna samverkan är företagarföreningen Forum Flen en viktig part.

– Forum Flen spelar en stor roll i kommunikationen av goda exempel i kommunen. En positiv attityd från såväl tjänstemän, politiker som företagare i kommunen underlättar för goda relationer och bra resultat för samtliga parter. God kontakt med myndigheter och ett gott samarbetsklimat är de enskilt viktigaste punkterna för ett gott företagsklimat, säger Mikael Larsson, ordförande Forum Flen.

Volvo valde Flen

Volvo är den största privata arbetsgivaren i Flen och har funnits här under mer än 70 år. När Volvo Remanufacturing (återbrukstillverkning) i Flen stod inför utmaningen att byta lokal för att kunna vidareutveckla sin verksamhet föll valet återigen på Flen, då kommunen på ett bra och effektivt sätt kunde lösa frågan. 

I det här fallet blev det så att kommunen köpte de befintliga centrumnära lokalerna och marken. Volvo kunde därmed satsa på att, tillsammans med kommande hyresvärd, bygga en helt ny, ändamålsenlig fabrik i utkanten av centrum. 

– Utifrån Volvokoncernens perspektiv känner vi att det är viktigt att vi kan vara kvar i Flen, och fortsätta bidra till den lokala utvecklingen här, säger Rosemary Andersson, som är platschef på Volvo Remanufacturing i Flen. 

I samband med flytten görs ett antal investeringar, bland annat klimatanpassningar, i produktionen, men även förbättringar inom arbetsmiljöområdet. Under 2023 kommer verksamheten att flytta in i en modern, hållbar och högeffektiv anläggning med ett riktigt bra logistikläge strax utanför centrum.