Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Frigör kraft för förändring med coaching

Khraft är företaget vars existensberättigande ligger i att hjälpa andra företag och dess medarbetare att nå sin fulla potential. Att coacha och stötta kundföretagen i resan mot högre tillväxt och ökad lönsamhet genom bättre ledarskap och mer engagerade medarbetare är affärsidén bakom Khraft.

Jenny Bergh är grundare och vd för Khraft AB tillsammans med Åsa Lind Forsberg, seniorkonsult

Khraft hjälper företag, ledare och medarbetare att frigöra kraft för förändring och nytänkande, vilket i nästa steg kan omvandlas till förbättring och innovation. Företaget vilar på över 20 års erfarenhet av coaching och är en ackrediterad utbildare enligt Level 2 International Coaching Federation (ICF), som är en global standard för företagscoaching.

Mycket mer än ledarskap

Det handlar inte bara om ledarskapet utan även om medarbetarskapet för att nå framgång. Ett företag är beroende av sin personal för att nå sina mål. Oftast är personalen den viktigaste och mest värdefulla resursen i företaget, oavsett bransch. Det blir allt tydligare att människor skapar möjligheter att förändra. Maskiner kan alla köpa, men motiverade medarbetare är en mycket mer dyrbar resurs och konkurrenskraft.

– När det gäller att skapa ett gott och framgångsrikt ledarskap finns det inga genvägar. Det goda ledarskapet engagerar medarbetarna och skapar utrymme för dem att växa i sina roller, inspirerar till innovativt tänkande och ökad kreativitet. De flesta företag behöver vägledning för att bygga upp sitt allra bästa ledarskap, säger Jenny Bergh, grundare och vd för Khraft, samt Professional Certified Coach (ICF).

Varför coaching?

Varför ska man då lägga tid och pengar på coaching? Det finns väldigt många svar på det. Jenny Bergh presenterar statistik som gör det lättare att förstå saken i sitt sammanhang.

– Enligt siffror från ICF (2009) har 80 procent av klienterna uppgett att coachingen ökat deras självförtroende, och 86 procent av företag som använder coaching räknar hem sin investering. I ICF Global Study (2009) uppgav 62 procent av alla som anlitade en coach att det lett till förbättrade karriärmöjligheter. I en annan studie av Russ Alan Prince, Forbes 2018, fastslås det att en av sex entreprenörer uppger att de tar hjälp av en coach för sin utveckling.

Självledarskapet minst lika viktigt

Att anlita en professionell coach är med andra ord inget nytt fenomen. Det som är nytt är synen på vad man kan uppnå med ett medarbetarcentrerat ledarskap, eller ett transformativt ledarskap som Jenny Bergh gärna uttrycker det.

– På Khraft hjälper vi våra klienter att utforska sin inre kompass (värderingar, styrkor och syfte) som styr individen (ledaren) varje dag i möte med kollegor, medarbetare och kunder. Med en fördjupad kunskap om sin inre kompass blir man en mer medveten ledare. Det ger verktyg för tydligare och tryggare ledarskap och kommunikation.

– Det är inte längre fokus enbart på ledare. Nu är självledarskapet hos varje medarbetare minst lika viktigt. Vi coachar även team, arbetslag och grupper. Ofta kombinerar vi coaching med utbildningsinsatser för bäst effekt, säger Jenny.

Khraft coachar chefer inom en rad olika branscher, allt från den drivne entreprenören till enhetschefen på sjukhuset, ingenjören på teknikbolaget och rektorn på en gymnasieskola som exempel.