Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Monteringsfärdiga lätta ytterväggar och takkassetter effektiviserar bygget

Från enkla utfackningsväggar till avancerade lätta byggelement som är helt eller delvis bärande komponenter i stommen. Flens Byggelement är företaget som gått från att leverera en produkt i sitt allra enklaste utförande till att idag vara Sveriges största leverantör av högkvalitativa lätta byggelement med hög färdigställandegrad.

Flens Byggelement har på många fronter drivit utvecklingen inom branschen för prefabricerade byggelement.

Flens Byggelement var från början en helt annan typ av verksamhet. Från början levererade företaget kranar till flertalet riksbyggare, bland andra JM. När frågan dök upp om man inte skulle kunna leverera utfackningsväggar också så började en ny resa och Flens Byggelement AB statades. De första väggarna blev snart klara och vid sidan av JM växte kundunderlaget med övriga kunder som fanns i koncernen dit kranar levererades.

Idag, snart 15 år senare, är Flens Byggelement den största renodlade leverantören av avancerade byggelement med hög prefabgrad till i stort sett samtliga riksbyggare och bostadsutvecklare, kompletta med bland annat brandskyddade stålpelare, fönster och i vissa fall fasadbeklädnad. Väggarna är en del av den bärande stommen för hela huset.

Därmed är tillverkningen mer komplex i fabriken i Flen idag då Flens Byggelement varit en innovatör under bolagets historia och tillsammans med sina kunder utvecklat väggarna till dagens höga prefabgrad.

Driver utvecklingen

Flens Byggelement har på många fronter drivit utvecklingen inom branschen för prefabricerade byggelement. Eftersom väggarna levereras helt monteringsfärdiga så sparas enormt mycket tid ute på byggarbetsplatserna, inklusive efterbearbetning som minimerats betydande.

Företaget utvecklar nu även möjligheten till att leverera ytterväggar, innerväggar, bjälklag och framför allt takkassetter med en, i Sverige, ny teknik som gör att kunden får en kvalitativ och kostnadseffektiv produkt med väldigt bra egenskaper, både sett ur produktegenskaper men även ur en miljösynpunkt, vilket idag är viktigare än någonsin och ett stort fokus ligger just på miljön idag. Denna nya teknik möjliggör flervåningshus där stommen utför i princip uteslutande med rena träprodukter och stål och betong minimeras vilket är mycket positivt ur en miljösynpunkt.

Flerbostadshus och större fastigheter som skolor och idrottshallar är typiska projekt som Flens Byggelement levererar till.

– Vi söker ständigt bredda verksamheten och satsar på innovation för att vår lösning ska bli ett attraktivt alternativ till andra byggsystem. Vi växer och tar marknadsandelar och har kapacitet för att leverera till alla typer av projekt där bärande, lätta ytterväggar är ett alternativ, säger Rickard Brännman, Försäljningschef på Flens Byggelement.

Det finns ingen annan aktör som kan leverera med samma bredd som Flens Byggelement, inom samma nisch. Företaget är marknadsledande i både Sverige och Norge, och planer finns på att utöka försäljning till fler länder framöver.

Behöver bygga ut verksamheten

Efterfrågan på prefabricerade byggelement ökar. Allt fler inser fördelen med att korta tiden på bygget, samtidigt som de inomhusproducerade elementen är skyddade från fukt och andra yttre påfrestningar under hela tillverkningen.

– Redan nu ser vi att vi skulle behöva minst 2000 kvadratmeter till i form av lageryta för våra utfackningsväggar och takkassetter. Vi har flera projekt samtidigt och måste alltid ligga minst två veckor före leverans till kunden i vår produktion eftersom vi eftersträvar 100 procent leveranssäkerhet på klockslag. Just nu undersöker vi möjligheter för att bygga ut vår verksamhet med en ny produktionslina i befintliga lokaler samt nya lagerytor i anslutning till vår produktionsanläggning, berättar Jimmy Söderström, vd på Flens Byggelement.

Flens Byggelement är en ren kvalitetsleverantör och får ständigt toppbetyg från kunderna för både kvalitet och leveranssäkerhet.