Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nytt begrepp inom hållbarhet på den europeiska industrimarknaden

Företaget FB Kedjor arbetar ständigt för att bidra till en mer hållbar omvärld. Att prata om hållbarhet är enkelt, men att verkligen göra skillnad är något helt annat. Med sin nya tjänst Ecosaving söker FB Kedjor införa ett nytt begrepp inom hållbarhetsarbete på den europeiska industrimarknaden.

Med tjänsten Ecosavings kan kunder mäta ekonomisk och miljömässig besparing för maskiner och reservdelar

Ecosaving är ett av FB Kedjor egenutvecklat koncept för att konkret och med jämförbara data visa att hållbarhetsarbete kan bedrivas lönsamt. Det gäller då att se till hela livscykeln snarare än enbart till inköpstillfället. Ecosaving syftar till att arbeta inom flera sammanlänkande utvecklingsområden för att uppnå både ekonomiska och miljömässiga besparingar.

Är det så enkelt?

Egentligen är det ganska enkelt. Det handlar om att applicera rätt lösning på rätt ställe. Inte så svårt, eller? Med hjälp av tjänsten Ecosavings kan kunderna se och själva mäta sin ekonomiska och miljömässiga besparing gällande utrustning såsom maskin- och reservdelar.

För FB Kedjor kretsar mycket kring kedjor, slitskenor, kedjehjul, barkrivare och kringutrustning till dessa, men Ecosaving har ingen begränsning i produkttyp så länge materialet är stål.

– Ecosaving är med andra ord en lösning som passar alla industrier där man använder stål i sina produkter. Vi vill kunna bidra med hållbara lösningar inom så många branscher och med så många tillämpningar som möjligt. Dessutom med ett internationellt perspektiv, säger John Karlsson, vd för FB Kedjor.

Med Ecosaving erbjuds inte enbart stora ekonomiska och miljömässiga fördelar. Även personsäkerheten kan öka tack vare färre riskfyllda installationer, kortare transporter och ökad tillgänglighet i maskinparken som exempel.

Högt uppsatta mål

Eskilstunabaserade FB Kedjor är ett företag med gamla anor. Grunden till dagens verksamhet lades redan under slutet av 1800-talet, och den första kedjan tillverkades 1912. Idag är FB ett välkänt varumärke världen över, och FB Kedjor är en av världens ledande aktörer när det gäller utveckling av mer hållbara produkter.

Ecosaving är den senaste utvecklingen på hållbarhetsområdet för FB Kedjor, men arbetet fortsätter för att utveckla framtidens lösningar. Att vara en samarbetspartner i industrins gröna omställning är ambitionen och en bättre och mer hållbar morgondag för alla är målet.