Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Drivhuset förverkligar företagsdrömmar

Drivhuset Borås är en stiftelse utan vinstkrav som hjälper, främst studenter, men också alla nya entreprenörer att förverkliga sina idéer och därmed uppnå sina företagsdrömmar. I en företagstät region som Borås finns fantastiska etableringsmöjligheter, men de flesta behöver vägledning för att ta steget fullt ut och våga satsa på sin idé.

Drivhuset finns för att öka intresset för företagande i Borås, säger Mohammed Kossir, vd.

Drivhuset har funnits i Borås sedan 2006 och har på 16 år hunnit hjälpa tiotusentals entreprenörer och studenter vidare med sina affärsidéer. Sammantaget har över tusen företag startats som resultat av de insatser som Drivhuset står för, däribland olika företagsutbildningar, mentorskapsprogram, kontorsplatser och rådgivningstjänster.

– Kortfattat så kan man säga att vi finns för att öka intresset för företagande i Borås, säger Mohammed Kossir, vd på Drivhuset Borås. När vi har etablerat intresse så är nästa steg att stötta, coacha och utbilda blivande entreprenörer.

Tillämpar forskningsbaserade metoder

Utbildningar på temat entreprenörskap utvecklas av Drivhuset i samverkan akadmin och erbjuds hos olika utbildningsanordnare som yrkeshögskolor, högskolor och universitet. Inom området samverkar Drivhuset även med företag som skräddarsyr utbildningar specifikt för att stötta nya entreprenörer och studenter med företagandet.

– Då vi tillämpar forskningsbaserade metoder för utbildning av våra entreprenörer så kan vi också mäta effekten av våra insatser, både på kort och på lång sikt, fortsätter Mohammed Kossir.

Under det senaste året har Drivhuset Borås genomfört 256 vägledningar med 206 entreprenörer, och av dem har 76 entreprenörer startat företag i Sjuhärad. All vägledning är individuellt anpassad efter en grundlig behovsanalys som Drivhuset alltid genomför vid uppstart av varje vägledning.

”Vad är målet med din verksamhet?”

De allra flesta som kommer till Drivhuset har en idé som de vill utveckla, de är innovatörer och kreatörer men ännu inte entreprenörer. För en del behövs en liten uppdatering av själva affärsidén, men produktutvecklingen har innovatören och kreatören ofta redan planerat för. En del har idéer som redan är kommersiellt gångbara, men andra kan behöva vägledning för att komma dit.

En mindre grupp driver redan företag men behöver komma vidare med en ny idé eller utveckla en ny produkt. Något kan stå i vägen för att de ska komma vidare och med hjälp från Drivhuset kan företagarna ta näsa steg.

– Vi ställer alltid frågan till alla entreprenörer: Vad är målet med din verksamhet? Tillsammans utvecklar vi en strategi för att de ska nå målet, förklarar Mohammed Kossir.

Mycket på gång

Under hösten, närmare bestämt den 25 oktober, genomför Drivhuset Borås det årliga inspirationseventet Do Entrepreneurship. Under dagen kommer lokala och nationella väletablerade entreprenörer att hålla föredrag och inspirera för ett ökat företagande i Sjuhärad. Nytt för i år är att eventets höjdpunkter, som är föredragen, kommer att hållas interaktivt med publiken som ”Questions and Answers”.

Mohammed Kossir understryker att eventet är det största som Drivhuset gör under hela året och att man från stiftelsens sida är oerhört stolta över gensvaret.