Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Logistea maximerar nyttan av befintlig mark i Viared

Logistea äger och förvaltar fastigheter inom lager, logistik och lätt industri. Affärsidén är att utveckla fastigheter i attraktiva lägen i Sveriges främsta logistikregioner. Av naturliga skäl finns därför Logistea etablerade med flera fastigheter i Boråsregionen, och då inte minst i det starka logistikklustret Viared.

För Cellbes, har Logistea färdigställt Sveriges modernaste, automatiserade topplager med autostore-lösning.

Den i dagsläget tillgängliga marken är i princip fullt exploaterad i Viared. Intresset är avsevärt större än vad som finns att tillgå i fråga om mark och lokaler i området. I skrivande stund pågår diskussioner inom kommunen gällande tillgängliggörande av mer mark i anslutning till Viared, något som Logistea följer med spänning.

Färdigställt Autostore-lager i Viared

Logistea äger redan idag ett antal fastigheter i Viared. Som svar på en allt större efterfrågan har Logistea precis färdigställt en utbyggnation av en befintlig fastighet, där man på ett smart sätt lyckats maximera nyttan av den befintliga marken inom ramarna för detaljplanen.

För kunden Cellbes, som har en lång historia som e-handelns föregångare i Borås, har Logistea nu färdigställt Sveriges modernaste, automatiserade topplager med en så kallad autostore-lösning. Det är ett gigantiskt och komplext lager som uppdateras automatiskt varje gång en robot hämtar eller lämnar varor på lagret.

– Autostore är det mest effektiva lagersystemet som finns idag. Cellbes har precis flyttat in i sitt nya höglager, och i samband med det blev deras gamla lager ledigt. Det finns ett stort antal aktörer i Viared som är intresserade av att utveckla sin verksamhet och nu kan vi erbjuda dem mer plats att göra det på, säger Jesper Carlsöö, projektutvecklings- och uthyrningschef på Logistea.

Option på mark för etablering av batterifabrik

Det är inte bara Borås som utvecklas i Sjuhärad. Etableringen av Europas största batterifabrik i Skellefteå tycks ha inspirerat fler att tänka i samma banor. Nu är en liknande etablering på gång i Svenljunga, och Logistea har option på marken.

Om allt går enligt plan kommer Logistea att utveckla de fastigheter som den norska batteritillverkaren har för avsikt att skapa en storskalig och hållbar produktion i.

– Än så länge befinner vi oss i ett tidigt skede just med batterifabriken, men en grundläggande förutsättning för att etableringen ska bli av är att det finns tillgänglig byggbar mark och den har vi från Logisteas sida lämnat option på, kommenterar Jesper Carlsöö.

En batterifabrik i Svenljunga skulle innebära enormt många fler arbetstillfällen till Sjuhärad, och att ännu mer intresse skapas för regionen i stort. Det gynnar även Borås.