Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Större efterfrågan på tryck trots digitalisering

Stema är sannolikt Sveriges och kanske också Europas bredaste tryckeri. Företaget erbjuder det mesta inom specialtryck för till exempel skyltning, förpackningsdesign, mässmaterial och fordonsdekor. Våren 2022 har varit en av de bästa resultatmässigt för Stema, som fortsätter att utveckla nya produktområden och tekniker hela tiden.

Stema erbjuder allt inom tryck, inklusive prepress och originalhantering, under samma tak.

Tryckbranschen har förändrats drastiskt och många aktörer har successivt försvunnit från marknaden, men det är inget som skrämmer Stema.

– I stället för att växla ner och enbart fokusera på guldkornen ska vi erbjuda en attraktiv helhet där kunden kan känna sig trygg med att allt inom tryck, inklusive prepress och originalhantering, finns under samma tak hos oss. Det är nu viktigare än någonsin med tanke på hur omvärlden ser ut med bland annat högre transportkostnader och materialbrist, menar Marcus Wiland, marknadschef på Stema.

Alltid framåtriktad – alltid redo att leverera

Entreprenörerna Stefan Johansson och Mats Ohlsson etablerade Stema 1984 och redan då var verksamheten framåtriktad. Man insåg tidigt värdet i att satsa på många olika trycktekniker och produktkategorier utöver screentryck. Det har under alla år varit ett vinnande koncept, och så även under pandemin och den oroliga tid som råder just nu.

– Trots omvärldens drastiska förändringar under de senaste åren, med pandemi, krig och skenande materialkostnader, så har vi lyckats hålla en stabil och till och med växande produktion från sommaren 2020. Under våren samma år såg vi en nedgång, i princip allt stannade upp under några månader, men vi återhämtade oss snabbt och har även lyckats behålla all personal under den perioden, berättar Marcus Wiland.

– Ett av de största affärsområdena för oss är evenemangsbranschen och här ser vi att det finns ett mycket stort behov nu när alla vill starta upp sin verksamhet igen, fortsätter han. Dessutom tillkommer det nya produkter inom alla andra affärsområden också. Vår absolut största styrka är bredden i kombination med att vi alltid kan leverera det vi lovar. Vi är alltid redo att leverera precis det kunden behöver.

Även i digitaliseringens era

Stema har många stammiskunder. Det finns återkommande kunder som har varit med och format verksamheten under decennier. Det är ett tydligt tecken på att kundnöjdheten är hög och att Stema är bra på att knyta långa relationer.

– Det talas mycket om att konjunkturen kommer att vända, men hittills har vi inte sett tecken på det inom vår bransch. Vi har en fortsatt stark orderingång och vi behöver rekrytera för att kunna hålla korta leveranstider även framöver. Vi söker bland annat prepress-kompetens och personal som kan arbeta med pack- och distribution, som vi sköter för större kunder. Vidare kan en eller ett par till fordonsdekoratörer också vara aktuella, funderar Marcus Wiland.

Även i digitaliseringens era spår Stema en ljus framtid för tryckta produkter. Det kommer i framtiden att handla om mer exklusiva trycksaker och produkter som förmedlar en viss känsla. Det är den största skillnaden mot tidigare, när all kommunikation var tryckt. Framöver kommer det att bli mycket mer fokus på design och utformning och de första stegen med original och prepress kommer att bli ännu mer effektiva. Här satsar Stema på att ligga steget före konkurrenterna genom att ständigt investera i ny teknik och kunskap.