Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Speed levererar ren konkurrenskraft

Speed levererar ren konkurrenskraft i form av hållbara personal- och logistiklösningar. Det är inte ett renodlat bemanningsföretag, och inte heller ett logistikbolag. Speed är båda delarna och förstärker således erbjudandet genom att vara en heltäckande partner för alla som värdesätter rätt kompetens på rätt plats och leverans av rätt sak i rätt tid.

Med 60.000 kvm solceller minskar även kunderna sitt miljöavtrycket, säger marknadschef Camilla Parneving

Som ett modernt och framåtsträvande personal- och logistikföretag ser Speed alltid till hållbarhetsaspekten i varje projekt. Företaget etablerades i Borås av två entreprenörer 2004 och har sedan dess byggt upp en hållbar och konkurrenskraftig verksamhet.

– Vi levererar konkurrenskraftiga personal- och logistiklösningar, och på köpet får kunderna lösningar som är hållbara och som bidrar till att minska deras miljöpåverkan. Hela vår verksamhet bygger på att leverera riktigt smarta lösningar som gör att våra kunders processer blir så optimala som möjligt, säger Per Jonasson, ekonomichef på Speed.

Levererar hållbarhet på köpet

Alla former av komplexa utmaningar som kunderna kan ha inom bemanning, rekrytering, utbildning, lager, transport, logistik- och management-lösningar är saker som Speed löser på ett ytterst driftigt och hållbart sätt.

Speed är idag en av Borås största arbetsgivare med cirka 1600 anställda och en omsättning på 1 miljard kronor. Huvudkontoret finns kvar i Borås även efter att verksamheter startats upp i både Göteborg och Stockholm. Den största gemensamma nämnaren, oavsett var kunderna finns, är att lösningarna ska vara hållbara.

– Inom Speed har vi satt upp ett antal parametrar för hur vi ska arbeta med hållbarhet. Det är utifrån klimat och miljö, människa och samhälle samt ansvarsfullt företagande vi arbetar, och vi integrerar det i varje leverans oavsett vilka tjänster kunden behöver. Hållbarheten får de på köpet, säger Camilla Parneving, kommunikations- och marknadschef.

Jobbar med hållbarhet i stort och smått

En stor del av det långsiktiga hållbarhetsarbetet bygger på att Speed ska vara helt CO2-neutrala senast 2025. För att nå målet har ett antal strategiska investeringar gjorts under åren, och ännu fler är på gång. En stor investering som gjorts i Viared, Borås, är den stora solcellsanläggningen som Speed har på taket.

Solcellsanläggningen är Nordens största i sitt slag, med 60.000 kvm solceller som togs i drift under 2021. Det är en investering som syns och uppmärksammas tack vare sin omfattning. Dock görs flera andra förbättringsåtgärder i både stor och mindre skala. Ett exempel är investeringen i en ny träkross, som minskar antalet transporter av uttjänt emballage. Ytterligare ett är den stundande upphandlingen av hållbara arbetskläder.

– Vi arbetar för att ständigt minska vår klimatpåverkan och genom våra tjänster hjälper vi samtidigt våra kunder att minska sitt miljöavtryck. Det är enbart i samverkan med våra kunder och leverantörer som vi kan nå våra mål, och därför är det så viktigt att vi får med alla parter i hållbarhetsarbetet, förklarar Camilla Parneving.