Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Lokal datalagring i Borås med hög säkerhet

Borås stadsnät SplitVision som är en del av Borås stad är ett öppet fibernät som både privatpersoner och företag kan ansluta sig till. Ett stort antal externa tjänsteleverantörer erbjuder sina produkter i stadsnätet och kunderna väljer själva sin leverantör efter behov. Fiber har näst intill obegränsad kapacitet vilket möjliggör utveckling av nya tjänster inom IoT, AI och så vidare.

SplitVisions datahallar möjliggör säker lagring på olika platser berättar Magnus Larsson, stadsnätschef i Borås.

Internet of Things, IoT, eller sakernas internet som det också kallas, blir allt vanligare. Den moderna industrin förlitar sig på en hög automationsgrad där maskiner måste kunna kommunicera med sin omgivning. Det ställer i sin tur mycket höga krav på infrastrukturens kapacitet.

Industrin använder också i allt större utsträckning AI, Artificiell intelligens, för att styra maskiner som blir ”självlärande”, som uppdaterar sin data baserat på tidigare utfall. Precis som en mänsklig hjärna kan AI lagra information som senare används för att göra något bättre än förra gången.

Närmare 100 procents fiberutbyggnad

Fiberkommunikation är det överlägset bästa alternativet idag både när det gäller kapacitet och tillgänglighet. I Sverige finns sedan länge en bredbandsstrategi med ett antal uppsatta mål, bland annat gällande utbyggnad och kapacitet, som alla kommuner strävar efter att uppnå. Redan till 2025 ska hela Sverige, stad såväl som landsbygd, möjliggöras uppkoppling.  

I strategin finns även delmål för hur väl utbyggd infrastrukturen bör vara på kort sikt. I Borås har man i stort sett redan uppnått målet för 2025 – hela kommunen, det vill säga alla företag och alla hushåll, har tillgång till bredband. Dock är det upp till var och en att välja hur man vill göra. Det finns fortfarande hushåll som väljer att inte ansluta sin fastighet, trots att erbjudandet finns.

– Vi har ett mycket starkt erbjudande i hela Borås och det gäller inte bara nätets utbyggnad, som är nära 100 procent, konstaterar Magnus Larsson, stadsnätschef i Borås. Vi har lokala datacenter som möjliggör för företag att få full kontroll över sin kommunikation, inklusive fysisk placering av servern. För många företag är detta väldigt viktigt idag.

Erbjuder lokal datalagring

Borås stadsnäts har under varumärket SplitVision en datahall i Viareds företagspark. Här finns i dagsläget skåp för företag som efterfrågar högsta möjliga säkerhet, dels i enskilda burar eller på ett så kallat torg. Säkerheten är oavsett hög.

– Det är självklart att säkerhet är a och o för oss. Säkerhet är en ren överlevnadsfråga och något som bara måste finnas, fortsätter Magnus Larsson.

Datacentret i Viared är förberett för utbyggnad med ytterligare 30 skåp, eller 30 platser. Det mot bakgrund av att det sker en enorm utveckling i företagsparken och SplitVision ser ett fortsatt starkt behov lokalt.

Högre säkerhet med redundanta lösningar

SplitVision har också en datahall i centrala Borås, vilket möjliggör säker lagring på två olika fysiska platser. Många företag efterfrågar en sådan lösning idag, enligt Magnus Larsson. Som avslutning säger han:

– Genom att lagra sin data på två olika ställen får man en högre säkerhetsgrad. Detta är framtiden och vi kommer att fortsätta utveckla erbjudandet med våra datahallar som ett attraktivt alternativ som är lokalt, med hög säkerhet och bästa tillgänglighet tack vare redundanta lösningar.