Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kerry Logistics förenar lokala intressen med global räckvidd

Kerry Logistics (Sweden) AB är en av Borås och Sjuhäradsbygdens största nätverksspeditörer med global räckvidd. Inom Kerry finns ett expansivt nätverk med egna speditörer världen över, samtidigt som den lokala förankringen är en av bolagets största styrkor i Borås.

Kerry Logistics har kontor på strategiska platser i Europa och världen, förklarar Jonas Kihlman, försäljningschef.

Det är ingen lätt uppgift att förena lokala intressen med ett globalt perspektiv. Men Kerry Logistics i Borås lyckas göra just det.

Arbetar på ett unikt sätt

– Vi arbetar på ett för oss unikt sätt här i regionen. Våra kollegor i branschen jobbar mest i agentnätverk, det vill säga de når den globala marknaden genom samarbetspartners. Vi har i stället egna kontor på strategiska platser runtom i Europa och världen, förklarar Jonas Kihlman, försäljningschef på Kerry Logistics i Borås.

Med egna kontor har Kerry en större intern kontroll över hela logistikkedjan.

– Det ska vara enkelt att välja oss och våra kunder ska snabbt förstå att vi har den kapacitet och räckvidd som efterfrågas. Som många av våra kollegor här i Borås så har vi en stark lokal förankring och vi möter våra kunder på ett personligt plan. Och samtidigt precis som världens största speditörer så har vi ett globalt erbjudande som få andra kan matcha här i regionen, understryker Kerry Logistics vd Johanna Brorsson.

Alla affärsområden i samma bolag under en vd

De tjänster som Kerry Logistics i Borås erbjuder inom sjö-, flyg-, tåg-, biltransporter tulltjänster, projektlogistik och 3PL ligger i samma bolag och övervakas av en vd. Ofta kan liknande bolag ha flera olika direktörer för olika affärsområden, vilket kan göra det svårt för kunderna att förstå vem som ansvarar för vad.

- Alla tjänster är samordnade hos oss. Du får en säljare för hela produktsortimentet. En person som tillser att du får det som är bäst för dig oavsett om du behöver lagring, sjö-, flyg- eller billeveranser. Allt vi gör är kundorienterat och anpassat efter det kunden behöver och inte utefter produktområde, säger Jonas Kihlman.

Projekt Autofreight

Kerry Logistics är med i flera olika projekt som drivs för att utveckla logistiken i Borås och stora delar av Västsverige. Ett exempel är Autofreight, som är ett samarbete mellan Borås Stad, Volvo Lastvagnar, Chalmers, Combitech och ett antal företag som är verksamma i Viared företagspark.

Vi har varit med i projektet Autofreight sedan uppstarten 2014. Syftet med projektet är att optimera trafikflöden och testa nya trafiksystem i regionen. Intresset för att optimera flöden är både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Mycket handlar om att spara tid och bränsle, men det finns en hel del andra fördelar med att testa nya trafiksystem.

En bra och modern arbetsgivare

Ytterligare ett viktigt led i att arbeta mer hållbart handlar om att våga ge nya talanger en chans. Det finns många goda exempel från Kerrys verksamhet i Borås, bland annat i form av den nuvarande speditionschefen Johanna Lidén som började som praktikant.

– Vi försöker vara delaktiga i utvecklingen av den lokala arbetsmarknaden. Varje år tar vi in ett antal praktikanter och där vi ömsesidigt känner att det fungerar ser vi också till att ta chansen att anställa, berättar Joakim Hagberg, ekonomichef på Kerry Logistics.

I skrivande stund pågår ett arbete inom Kerry Logistics i Borås där man vill kartlägga vilka fördelar och styrkor bolaget har som arbetsgivare. Ambitionen är att vara den bästa arbetsgivaren inom branschen, enligt ett antal globala värderingar som bygger på att skapa öppen dialog, trivsel och engagemang.

Barncancerfonden