Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Uniflex vill bidra till en hållbar och långsiktig tillväxt på arbetsmarknaden

Uniflex Bemanning har troligtvis marknadens mest flexibla personallösningar. Företaget är en viktig partner i tillväxt för företag i Borås med omnejd, och erbjuder både bemannings- och rekryteringstjänster med extra fokus på att leverera hållbara lösningar.

Uniflex är en viktig partner i tillväxt för företag i Borås med omnejd, och erbjuder bemanning och rekrytering.

Att bidra till en hållbar och långsiktig tillväxt på arbetsmarknaden i Borås och Sjuhärad är Uniflex affärsidé. Det rådande läget på arbetsmarknaden visar tydligt att det är arbetstagarnas marknad, vilket i sin tur innebär att man som arbetsgivare måste visa upp sina absolut bästa sidor för att locka de bästa talangerna. Det är något som Uniflex ständigt strävar efter att uppnå och förfina.

Bemanning inom alla branscher

Viared är ett av Borås starkaste tillväxtområden. De senaste årens utveckling har gjort området till ett av de mest attraktiva för etableringar, och många vill också arbeta i området. Här finns idag över 150 företag och omkring 7000 medarbetare, och fler lär det bli när kommunen antar nya detaljplaner som ska möjliggöra utveckling i anslutning till Viared.

– Vi samarbetar med företag i Viared, men även i andra delar av Borås och hela regionen. Den stora fördelen som de ser med att arbeta med oss är att vi kan tillhandahålla rätt kompetens snabbt. Företagen behöver inte lägga ner tid och kraft på att leta efter personal, vi har redan gjort det jobbet och dessutom kvalitetssäkrat de konsulter vi skickar ut till arbetsplatsen, förklarar Emma Karlsson, affärsområdeschef på Uniflex i Borås. 

Uniflex arbetar med bemanning inom alla branscher. För Borås blir det mycket e-handel, logistik och lättare industri, som matchar näringslivets efterfrågan. Inom dessa områden har Uniflex hittills haft stor framgång i rekryteringen av nya konsulter.

– Vi söker i första hand människor som vill jobba och som har rätt inställning till det. Vi vill ha engagerade medarbetare som är stolta över att göra ett bra jobb och som genom det också blir bra ambassadörer för oss som företag – både som leverantör och som arbetsgivare. Personliga egenskaper väger tungt hos oss, poängterar Emma.

Rekryterar specialistkompetens till bristyrken

Direktrekrytering är det andra affärsområdet för Uniflex. Här handlar det ofta om att rekrytera specialistkompetens till bristyrken. Ofta är det rekryteringsuppdrag som kräver lite längre tid att genomföra och där kriterierna är snäva. Ofta finns kandidaterna inte i regionen, utan Uniflex måste göra en rikstäckande eller till och med internationell sökning.

– Det finns många fördelar för företag att lägga ut sin rekrytering på oss. Vi har ett mycket stort kontaktnät och vi kan snabbt lägga ut förfrågan gällande en viss kompetens nationellt. För vissa specialiserade tjänster finns rätt kompetens inte i Sverige, då söker vi via våra kontakter internationellt. De flesta företag har inte tillgång till så stora kontaktnät, och de har inte heller möjlighet att lägga så mycket tid som det faktiskt tar att rekrytera rätt person till de mest avancerade och specialiserade tjänsterna. Här kan vi stötta upp med vår kompetens, våra kontakter och våra kvalitetssäkrade rekryteringslösningar, berättar Anna Lövkvist, marknadsområdeschef för rekrytering på Uniflex i Borås.

Uniflex är en stor arbetsgivare i Sverige med cirka 4000 medarbetare knutna till närmare 40 kontor över hela landet. Verksamheten är expansiv och i Borås är ungefär 150 konsulter verksamma på arbetsplatserna varje dag. Utöver det finns ett stort antal timanställda, däribland studenter.

Uniflex är alltid på jakt efter drivna konsulter som vill vara med och vidareutveckla verksamheten i Borås och Sjuhärad.