Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Landvetter flygplats och drömmen om Airport City Göteborg

Landvetter flygplats har en central funktion som en av Västsveriges viktigaste knutpunkter för resor till och från regionen. För att göra flygplatsen än mer aktuell och mer attraktiv för både flygbolag och resenärer utvecklas området i direkt anslutning till flygplatsen till en levande företagspark.

Porten till flygplatsen och resten av världen och porten till Västsverige när man kommer från andra hållet…

Swedavia Real Estate är ett helägt dotterbolag till Swedavia, som äger och driver tio flygplatser i Sverige. Fastighetsbolaget verkar för att skapa flygplatskompletterande fastigheter samt kommersiella fastigheter. Exploateringsvinster återinvesteras sedan i flygplatsens tillgänglighet och kapacitet. Det är med andra ord en uppgift som utgör ett mycket viktigt komplement till den centrala flygplatsverksamheten.

Airport City blir verklighet

Redan 2010 föddes idén bakom Airport City, som i skrivande stund är under utveckling i anslutning till Landvetter flygplats. Idén bygger i sin tur på ett samarbetsprojekt mellan Härryda kommun och Swedavia, där man bland annat ville undersöka flygplatsens betydelse för regionen. Robert Lenzi, affärsansvarig fastighetsutvecklare på Swedavia Real Estate, sammanfattar de huvudsakliga slutsatserna från projektet:

– Det fastställdes att en väl fungerande flygplats är nyckeln till att en region ska kunna växa, och då speciellt för en stark export- och importregion som Göteborg. Regionens förmåga att konkurrera om nya etableringar är starkt beroende av att det finns en hög tillgänglighet, och här spelar flygplatsen en avgörande roll. Flygplatsens närvaro ökar möjligheter för fler investeringar att landa i regionen.

Lenzi svarar även på frågan om hur en flygplats kan bidra till näringslivsutveckling lokalt och regionalt.

– Genom att möjliggöra för utveckling av markområden i anslutning till flygplatsen skapas nya möjligheter för olika kompletterande verksamheter att etablera sig i regionen. På den vägen föddes också idén om Airport City, och att bygga en flygplatsstad i framkant. Flygplatsstaden ska även vara en destination i sig, en plats där människor och företag kan utvecklas. All form av verksamhet utöver bostäder kan vara aktuell i området.

Flera etappers utveckling

Airport City omfattar ungefär 1,5 miljoner kvadratmeter utvecklingsbar markyta. Det är lika stort som 200 fotbollsplaner. I detta gigantiska område finns redan ett antal flygplatskompletterande verksamheter, mycket kopplat till lager och logistik, men även drivmedel och snabbmatsservice.

– Det planeras för flera etappers utveckling i området, fortsätter Robert Lenzi. Företagsparken planeras på båda sidor om Flygplatsvägen, och det kommer även att anläggas en ny logistikpark. Bron som byggdes mellan 2016 och 2018 utgör navet i framtida Airport City. Den symboliserar porten ut i världen och är samtidigt porten in till Västsverige. En spännande plats.

Intresset för att etablera sig i Airport City är stort, och just nu är flera större företagsetableringar på gång i området.  Exempelvis etablerar både tyska Zeppelin och franska Haulotte under de närmsta året nordiska huvudkontor i området, och fler företag är på väg.

Del av global utveckling

För att utveckla själva flygplatsen har Swedavia kartlagt fem fokusområden, det vill säga prioriterade utvecklingsområden som man kommer att arbeta med. Dessa områden präglar alla beslut som tas för att utveckla Landvetter flygplats.

Utvecklingsområdena omfattar tillgänglighet för näringslivet, tillgänglighet för akademin, möjligheter att använda flygplatsen för att besöka släkt och vänner, flygplatsens koppling till att utveckla besöksnäringen i regionen samt dess möjligheter att stärka regionens mötes- och konferensverksamhet.

– Vi verkar inom en region som växer inom alla fem utvecklingsområden. Det ställer i sin tur höga krav på vår organisation, som arbetar för att stärka infrastrukturen, öka tillgängligheten och höja servicenivån för ännu smidigare resor till och från regionen. Utöver det fokuserar vi även på att skapa möjligheter för ett mer hållbart resande. Flyget är en viktig del i framtidens fossilfria transportsystem och Swedavia har nått sitt eget nollmål av fossil koldioxid. Vi jobbar nu vidare med att stötta och driva på övrig flygbransch att ställa om till fossilfritt. Här är vi en del av den globala utvecklingen, säger Anna Strömwall, flygplatschef på Göteborg Landvetter Airport på Swedavia.