Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Utbildningar med näringslivsanknytning ger jobb

Det händer mycket i Borås just nu. Det ska eventuellt etableras en batterifabrik, höghastighetsjärnväg ska anläggas och digitaliseringen fortgår inom alla näringar. För att stötta all utveckling som pågår och som planeras har Yrkeshögskolan i Borås ett rikt utbud av utbildningar.

Erik Skinnari och Karin Norrlander från systemutvecklar-programmet

Alla yrkeshögskoleutbildningar ska ha en stark koppling till arbetslivet och den lokala och regionala marknadens kompetensbehov. Det är ett av de främsta kraven som Myndigheten för yrkeshögskolan ställer för att utbildningen ska kunna beviljas. Det krävs ingående samarbete med flera näringslivsaktörer som kan garantera praktikplatser (inom yrkeshögskolan kallas dessa LIA-platser, Lärande i Arbete).

Yrkeshögskolan i Borås har utbildningar som både svarar på aktuella behov, men som också har en stark koppling till att samhällsutvecklingen går snabbare än någonsin. I Borås finns det flera yrkeshögskoleutbildningar inom de för regionen största yrkesområdena som digital kommunikation, programmering, vård och omsorg med fokus på digitalisering, logistik och handel samt inte minst textil.

Nästan alla får jobb

Det som gör en yrkeshögskoleutbildning extra intressant är att den nästan alltid leder till jobb. Många yrkeshögskolestudenter får löfte om anställning redan under LIA-perioden.

Statistik från Yrkeshögskolan i Borås visar att över 90 procent av alla yrkeshögskolestudenter, oavsett program, får jobb efter avklarade studier. Yrkeshögskolans utbildningar svarar direkt på regionens kompetensbehov. Inom vissa områden, såsom IT, är det 100 procent. Det är något som rektor Rose-Marie Dagman är mycket nöjd med.

– Våra utbildningar har varit väldigt framgångsrika och kanske är det därför vi har sökande från hela Sverige, säger hon.

Det finns planer på att starta nya utbildningar och om det ges klartecken från Myndigheten för yrkeshögskolan kan bland annat en utbildning för byggproduktionsledare och en ny utbildning inom IT-analys bli aktuella.

– Till nästa år söker vi en byggledarutbilning. I nästa steg hoppas jag att vi får fler utbildningar inom IT och kanske produktion. Jag hoppas också att vi får kontakt med fler företag som kan stötta oss i att ta fram nya utbildningar. Det är ju detta som är så fantastiskt med yrkeshögskolan, att vi tillsammans med näringslivet utbildar till nya och aktuella yrkesroller, menar Rose-Marie.

All utveckling är viktig

Yrkeshögskolan i Borås är en del av Vuxenutbildningen i Borås. Inom Vuxenutbildningen finns allt från SFI till yrkesvux och då även yrkeshögskolan. Samarbetet inom framför allt yrkesvux och yrkeshögskolan leder till goda synergier för både lärare, elever och näringsliv.

En central del i nya komvux är att det finns många yrkesutbildningar på gymnasial nivå som har en stark förankring i näringslivet. Idag har yrkesvux drygt 60 yrkesutbildningar igång under året och man utbildar inom yrkesroller som lastbilschaufförer, snickare och andra typer av hantverkare.

Kommunen möter näringslivets kompetensbehov oavsett bransch eller företagens storlek.

– All utveckling är viktig, vi måste kunna erbjuda utbildningar som främjar Boråsregionens utveckling från grundläggande till eftergymnasial nivå. Vi har redan idag ett bra utbud, men arbetar för att ständigt utveckla det. Det är speciellt viktigt nu när samhället förändras så snabbt och vi har så många nya etableringar i vår region. Det är så mycket mer som händer i regionen som vi gärna vill vara med och bidra till, avslutar Rose-Marie.