Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kommunen vill främja ekosystem som gör Borås attraktivt för etableringar

Borås Stad befinner sig i en mycket spännande utvecklingsfas just nu. Det händer mycket i hela staden, och inte minst inom de för Borås starkaste näringarna logistik och e-handel.

Anna Mattsson, etableringsansvarig samt digital näringslivsutvecklare i Borås Stad.

Borås har alltid varit en blomstrande handelsstad. Under pandemin ökade sällanköpshandeln med 40 procent, då främst baserat på e-handelns utveckling. Det är en tillväxt som i sin tur ställer krav på logistiken och att det finns en infrastruktur som stöttar utveckling på logistikområdet.

– Vi har enormt mycket på gång inom flera områden. Viared är kanske det mest omtalade etableringsområdet i staden, men det sker utveckling inom andra områden också, kommenterar Anna Mattsson, etableringsansvarig samt digital näringslivsutvecklare i Borås Stad.

Tar större strategisk höjd

Just nu sitter kommunen med detaljplanearbete för ytterligare omkring 600 Hektar industrimark. Ungefär hälften omfattar ett industriområde som kallas 27-41:an, ett område på cirka 300 Hektar med bästa skyltläge.

– Just nu pågår diskussioner kring vilka typer av verksamheter som kan bli aktuella för 27-41:an. Samtidigt planeras ytterligare ett område i anslutning till både Viared Östra och 27-41:an, ett område som kallas för Elipsen. Den planerade höghastighetsbanan ska byggas här och intresset är redan stort för kommande etableringar, berättar Anna Mattsson.

Det är tydligt att kommunen kommer att ta större strategisk höjd när det gäller verksamheternas inriktning för respektive område. Större fokus kommer också att läggas vid möjligheter för kompetensutveckling och att bygga starka ekosystem som gör Borås attraktivt för framtida etableringar.

Spännande projekt att följa

Borås har många starka och växande näringar men det är framför allt fyra kluster som definierar näringslivets inriktning. Klustren, som omfattar textildesign, teknik och IT, logistik samt e-handel, är vägledande för hur kommunen kommer att arbeta med kompetensutvecklingsfrågor framöver.

Andra utvecklingsområden omfattar bland annat stadskärnan och Borås centrum. Här planeras det i skrivande stund för en omvandling som signalerar framtidstro och som framhäver Borås som Sveriges nav för textildesign, teknisk utveckling, handel och logistik.

Exakt hur stadskärnan ska utvecklas är ännu inte fastställt, men processen är påbörjad och ambitionerna höga. Det blir ett spännande projekt att följa framöver, liksom den fortsatta utvecklingen i Viareds företagspark.