Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nytt hållbart centrum för företag, entreprenörer och medarbetare i Viared

Viared Center är med största sannolikhet det mest omtalade och mest nydanande bygget i Boråsregionen. Precis som namnet antyder blir det ett nytt centrum för företag, entreprenörer och medarbetare i Viareds företagspark, strategiskt och smart placerat mitt i korsningen av Segloravägen och Viaredsvägen.

Arkitekten Gert Wingårdh bjöds in för att rita ett förslag till Viared Center som skulle vara till nytta för Viareds 160 företag och de 7000 personer som arbetar i området.

Det är inte bara läget som är fördelaktigt för Viared Center. Det nya kontorshuset kommer att bli det mest klimatsmarta i Borås, troligtvis till och med i hela Sjuhärad. Företag som värdesätter hållbarhet och som vill profilera sig som klimatsmarta kommer att trivas bra på Viared Center.

– Vi bygger Viared Center för att skapa en attraktiv och hållbar mötesplats för företag och medarbetare i Viared. Tanken är att huset ska vara till glädje för alla, inte bara för hyresgästerna. Därför skapar vi utrymme för nya serviceverksamheter som vill etablera sig i Viareds företagspark, berättar Åke Björsell, Senior rådgivare på Riddartorpets fastigheter, som står för uppförande, ägande och drift av Viared Center.

Spännande historik bakom

Projektet Viared Center vilar på en lite annorlunda och ytterst spännande historik. Åke Björsell köpte marken för 12 år sedan i syfte att skapa en serviceplats med långtradarparkering.

Parkeringen har förvisso uppskattats under åren men den har aldrig genererat någon lönsamhet. Åke började då fundera på hur platsen skulle kunna förvandlas till en levande knutpunkt för Viared, och samtidigt bli en mer lönsam affär.

Gert Wingårdh, som man haft kontakt med genom flera andra projekt, bjöds in för att rita ett förslag på något som skulle kunna vara till nytta för Viareds 160 företag och de 7000 personer som arbetar i området, och som dessutom skulle utgöra ett estetiskt tilltalande tilltag.

Resultatet blev enastående och helt unikt för Viared.

Liknar ingenting annat

Viared Center kommer inte att likna något annat som finns i regionen idag. Kanske inte heller i övriga Sverige. Visionen från Riddartorpets sida var att redan från början sätta ribban högt och skapa något spektakulärt för regionen.

Service som kommer att finnas i huset omfattar bland annat en representationsrestaurang med magnifik utsikt tack vare placeringen högst upp i byggnaden. Det kommer även att finnas gym, 24-7-butik och frisör. Utöver dessa verksamheter kommer ytterligare en handfull serviceinriktade bolag att etableras i Viared Center. Den största hyresgästen blir RO-Gruppen, som också anlitats för att bygga fastigheten.

– Det viktigaste för oss när vi bygger Viared Center är att skapa en kreativ och utvecklande miljö för företag att utvecklas och växa i. Utöver kontorsplatser så kommer det också att finnas gemensamma möteslokaler som främjar co-working och utbyte av idéer mellan företagen, förklarar Åke Björsell.

Tanken är att det ska bli en bra mix av olika verksamheter som tillsammans kan stå för en helhet vad gäller service i Viared Center.

Bygger enligt Miljöbyggnad Guld

Byggnaden blir helt i trä med tonade fönster som reglerar solexponeringen inomhus. Överst byggs en takterrass som ska anläggas som grönskande trädgård.

– Eftersom målet är att certifiera bygget enligt Miljöbyggnad Guld så är kravlistan lång vad gäller hållbara lösningar, omfattande allt från materialval till lösningar för hållbara arbetsplatser, säger Gustav Björsell, vd på Viared Center AB.

Utöver miljöeffektiva materialval och klimatsmart uppvärmning med bergvärme så kommer stort fokus även att läggas vid att skapa trivsel med hjälp av naturliga, hållbara inslag som en växtvägg, takträdgård, saltvattensakvarium och bibliotek bland annat.

Invigning blir under hösten 2023. Det blir Borås och Sjuhärads största byggnad i trä, och kommer således att kvala in som nytt landmärke för regionen.