Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

RO-Gruppen är trogen sitt ursprung och flyttar in i klimatsmart kontorshus

Byggföretaget RO-Gruppen har alltid haft som mål att vara med och bygga en bättre värld. Därför är hållbara, klimatsmarta lösningar alltid första prioritet oavsett projekttyp och omfattning. RO-Gruppen är en helhetsleverantör av byggtjänster inom samhällsbyggnader, kontor, logistik- och industribyggnader, bostäder och handel.

RO-Gruppen har lyckats bygga en attraktiv arbetsplats som prisats vid ett flertal tillfällen och har idag cirka 200 medarbetare och en omsättning på 1,5 miljard.

Det är mycket som täcks in under ett så pass kraftfullt epitet som ”en bättre värld”. Inom RO-Gruppen råder samstämmig enighet om att ett effektivt och engagerat hållbarhetsarbete måste få ta större plats i byggbranschen över lag.

Visionen ”En bättre värld”

Målet för RO-Gruppen är att skapa en framtid där man som företag kan fortsätta bygga den bästa vardagen för sina medarbetare och samtidigt vara med och bidra till en bättre värld – för klimatet, för samhället och för de kunder som RO-Gruppen arbetar med. I det ingår bland annat förbättringsåtgärder för att uppnå målet om en klimatneutral byggbransch.

RO-Gruppen strävar efter samma klimatmål som Sverige och Europa i stort. För att bli klimatneutrala 2030 – 2045 behöver RO-Gruppen, liksom alla andra byggbolag, förändra stora delar av sin produktion och hitta samt använda nya hållbara innovationer. Det är en ständig jakt för att reducera klimatutsläppen ännu mer.

Visionen ”En bättre värld” handlar även om den sociala hållbarheten. Här strävar man inom RO-Gruppen efter att göra skillnad för både medarbetare och för samhället. Det finns många exempel på hur arbetet med social hållbarhet ser ut inom företaget, och då inte minst när det gäller employer branding.

Precis som företag som Ikea, Rise och SKF har RO-Gruppen utnämnts till Karriärföretag, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder bäst karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga talanger.

Kraftig tillväxt – räknar med 20 procent per år

De senaste 10 åren har varit mycket framgångsrika för RO-Gruppen, som både haft en kraftig tillväxt och samtidigt lyckats bygga en attraktiv arbetsplats som prisats vid ett flertal tillfällen. RO-Gruppen omsätter idag 1,5 miljard och har cirka 200 medarbetare.

Vad är det då som gör RO-Gruppen så framgångsrika? Utöver hållbarhetsarbetet handlar det om att knyta de bästa uppdragen och erbjuda medarbetarna möjligheten att få delta i de bästa projekten. RO-Gruppen har nyligen vunnit flera stora prestigeprojekt såsom Aria i Göteborg, Infinity åt Castellum i Stockholm och Viared Center i Borås.

– Vi har alltid drivits av utmanande mål och nu spänner vi bågen mot att bli ett av de 10 största byggföretagen i Sverige med en fortsatt tillväxttakt på cirka 20 procent per år. Vi växer på våra befintliga marknader men kommer även titta på att etablera RO-Gruppen på fler orter, säger Pär Jorstadius.

När det gäller Viared Center finns dubbla intressen då RO-Gruppen dels kommer att bygga fastigheten för Viared Center AB, och som även kommer att flytta in i ett helt våningsplan i det nya huset.

– Viared Center blir det mest spektakulära kontorshuset i Borås enligt min mening. Huset är ritat av Gert Wingårdh för fastighetsbolaget Riddartorpet, och det har en unik arkitektur som signalerar hållbarhet helt igenom. Det är redan från början planerat och ritat för att klassas enligt Miljöbyggnad Guld, vilket i nästa steg ställer enormt höga krav på projektering och byggnation, förklarar Pär Jorstadius, Koncernchef och ägare i RO-Gruppen.

Förenar ekonomi och miljö

RO-Gruppen har påbörjat byggnationen av Viared Center och huset planeras stå färdigt under hösten 2023.

– Det är givetvis en stor utmaning att få god ekonomi i ett projekt som Viared Center, med tanke på de höga hållbarhetskraven som måste mötas för att huset ska kunna uppnå den standard som krävs för att certifieras som Miljöbyggnad Guld. Det är min personliga reflektion att det här projektet också kan konkurrera om Kasper Salin-priset tack vare den unika arkitektur som Gert Wingårdh skapat, säger Pär Jorstadius.

Huset byggs helt i trä och kommer att vara optimerat vad gäller energianvändning. Dessutom vävs andra hållbarhetsaspekter in såsom lösningar för en hållbar arbetsplats, med mycket ljusinsläpp utan att överbelasta kontoren, en rymlig takterrass med grönska och en stor vertikal växtvägg bland annat.

Nästa steg: klimatsmarta logistikbyggnader

Viared Center är ett av de större projekten som RO-Gruppen har just nu. Samtidigt planeras det inför kommande projekt som också kommer att få stort inflytande i regionen. Bland dem kan nämnas utveckling av en logistikbyggnad som liksom Viared Center har specifikt höga hållbarhetsmål.