Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Samverkan kring yrkesutbildningar stärker Sjuhärad

Vuxenutbildningen i Borås möter cirka 5000-6000 elever per år i utbildningar på grundläggande och upp till eftergymnasial nivå. Den primära uppgiften för Vuxenutbildningen är att utbilda för jobb eller vidare studier, även genom att erbjuda grundläggande utbildning som senare byggs på med yrkesinriktade kurser. Alla insatser ska leda till högre sysselsättning i Borås och Sjuhärad.

Snickeri handlar om precision och förtroende. I vår utbildning lär man sig båda för att bli en bättre yrkesman.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för all kommunal utbildning från Sfi och upp till yrkeshögskolenivå i Borås Stad. Inom samma verksamhet samlas således grundläggande teoretisk vuxenutbildning, gymnasieutbildning samt eftergymnasiala utbildningar. Borås Stad ansvarar dessutom för all yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesvux) i Sjuhärad, tack vare ett samarbete mellan samtliga kommuner i länet.

Allt i samverkan med näringslivet

I dagsläget finns det totalt 64 utbildningar inom yrkesvux i Borås, som är sökbara för alla som bor i region Sjuhärad. Inom Yrkeshögskolan erbjuds 9 längre yrkesutbildningar (2 år) och flertalet korta utbildningar. YH sänder/mottar även utbildningar i samverkan med Uddevalla, Lidköping och Varberg. Gemensamt för alla utbildningar, oavsett inriktning och bransch, är att de utvecklats och startats i nära samverkan med näringslivet.

– Vår samverkan med näringslivet är grundläggande för att vi ska kunna ta fram utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Vi behöver också trygga praktikplatser som ger våra elever en verklighetsförankrad utbildning och förbereder dem för yrket de valt att läsa till. Ytterligare en aspekt, och den är mycket viktig, är att vi behöver samverka med näringslivet för att marknadsföra våra utbildningar så att rätt personer söker dem, förklarar Åsa Nätterlund, verksamhetschef på Vuxenutbildningen i Borås.

Vuxenutbildningen kan starta upp en yrkesutbildning snabbt, men om ingen eller för få personer söker den får satsningen ändå inte den effekt som önskas. Därför är det lika viktigt att samverka kring marknadsföring av utbildningar, som att starta och driva dem. Här kommer Vuxenutbildningen att fördjupa samarbetet med näringslivet, som till stor del har ansvar för att marknadsföra själva yrket och dess fördelar, utvecklingspotential och så vidare.

Inför etablering av batterifabriken i Svenljunga

På Vuxenutbildningen bedrivs en aktiv omvärldsbevakning för att ständigt ligga i framkant när det gäller utveckling av utbildningar och kurser som svarar på kompetensbehovet i regionen.

Ett konkret exempel på hur omvärldsbevakningen kan se ut är samarbetet mellan Vuxenutbildningen i Borås Stad och Svenljunga kommun, som ska besöka Skellefteå kommun i syfte att samla kunskap om resan med etableringen av batterifabriken där. Det planeras för en batterifabrik även i Svenljunga, därav finns ett stort intresse för att dra lärdom om Skellefteås resa.

Som resultat av batterifabrikens etablering i Skellefteå har kommunen utvecklat flera nya utbildningsspår. En liknande resa kommer man att behöva påbörja i Svenljunga. Dessutom kommer Svenljunga kommun att behöva utveckla och förstärka all form av service såsom vård, skola och omsorg, samt även se över bostadsförsörjningen.

– Det är många bitar som ska falla på plats i samband med att batterifabriken planeras. Det vi kan hjälpa till med är att se över utbildningsbehovet, och här har vi redan påbörjat en dialog med Svenljunga kommun. Detta är ett bra exempel på hur vi arbetar proaktivt och ser till hela regionen, säger Åsa Nätterlund.