Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Småföretagens största och mest kompletta rådgivningsbyrå  

Sveriges största rådgivningsbyrå för småföretag bytte namn efter drygt ett sekel. Med hjärtat kvar i ekonomitjänster och rådgivning för de gröna näringarna servar man idag företag inom alla branscher inom ett flertal tjänsteområden.

Ludvig & Co i Borås arbetar främst med företag med upp till 50 anställda, säger Anna Ekman, kontorschef.

Ludvig & Co (före detta LRF Konsult) står idag för ett heltäckande tjänsteutbud inom ekonomiservice, omfattande tjänster som löpande redovisning, bokslut, lönehantering och liknande. Dessutom har det under årens lopp tillkommit ett antal nya tjänsteområden inom områden som skatterådgivning, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling.

För företag med upp till 50 anställda

Det breda tjänsteutbudet gör Ludvig & Co till svenska småföretags främsta och mest kompletta redovisningsbyrå. Med närmare 140 kontor i Sverige nås i stort sett alla småföretag som finns i landet som värdesätter en rådgivare som står för närhet, pålitlighet och hållbarhet.

– Vi arbetar i första hand med småföretag och entreprenörer. Företag med upp till 50 anställda är vår primära målgrupp och det är också för dem som vi kan göra störst skillnad, säger Anna Ekman, kontorschef på Ludvig & Co i Borås.

Möter alla branscher

Ludvig & Co stöttar, utvecklar och samarbetar med företag inom alla branscher. Ungefär hälften av kunderna finns inom de gröna näringarna, och resten utgörs av övriga branscher. Varje kontor präglas starkt av det lokala näringslivet.

– Bland nya kunder som efterfrågar våra tjänster så är de flesta verksamma inom andra branscher utöver gröna näringar. Borås näringsliv domineras av e-handel, logistik, entreprenörer och småindustrier. Därför är det självklart för oss att möta kunder inom dessa näringar med specialistkompetens som passar för just deras behov, förklarar Maria Andersson, biträdande kontorschef i Borås.

Tydlig tillväxtambition

Alla efterfrågar specialistkompetens och de flesta arbetsgivare är överens om att det är arbetstagarnas marknad som gäller nu.

– Kompetensbrist är en stor utmaning för alla, för såväl våra kunder som för oss när vi behöver rekrytera till kontoret i Borås. Vi har en tydlig tillväxtambition med flera högt uppsatta mål, och kommer att behöva förstärka vårt team för att nå målen. Vi har precis anställt två nya medarbetare till Boråskontoret, samt även en affärsrådgivare som kommer att utgå från Ulricehamnskontoret, men även möta kunder vid flera andra kontor som vi samverkar med i Sjuhärad och regionen, berättar Anna Ekman.

Utveckling föder mer utveckling

Att dela specialistkompetens mellan olika kontor är en vanlig företeelse inom Ludvig & Co, och Boråskontoret samverkar ofta med kontoren i Svenljunga och Ulricehamn som exempel. Samarbetet kommer sannolikt att bli ännu mer tydligt om batterifabriken etableras i Svenljunga.

Även om batterifabriken inte hamnar inom kundgruppen för Ludvig & Co så lär dess underleverantörer göra det. Utveckling föder mer utveckling och det vill man på Ludvig & Co fortsätta att verka för.