Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

ABF vill fortsätta minska klyftor i samhället

ABF, Arbetarnas bildningsförbund, står för det livslånga lärandet, det fria och det frivilliga lärandet där deltagarna hittar sin drivkraft och sin lust för att utvecklas. Uppdraget grundas på att stärka demokratin genom att minska klyftor i samhället, genom att stötta utveckling av jämlikhet och lika villkor för alla. Det görs med hjälp av utbildning.

ABF hjälper människor att utvecklas för att kunna göra sin röst hörd och delta i samhällsutvecklingen.

Under drygt ett sekel har ABF arbetat för att stärka människor genom att utbilda för högre studier och arbete, och därmed också stärka det svenska samhället i stort. Det finns forskning som tydligt visar att deltagande i studiecirklar har underlättat för människor att utvecklas, att de tack vare studiecirkeln har kommit närmare målet för vidare studier och/eller jobb.

– Vi är med vår verksamhet inom ABF en viktig del av pusslet i samhället, vi hjälper människor att känna sig delaktiga och att vara en del av demokratin genom att de förstår den demokratiska processen. Att engagera sig ideellt har nog aldrig varit viktigare än nu, säger Carina Ålander, studieombudsman på ABF Sörmland.

Föreningarnas förening

ABF kan med rätta beskrivas som föreningarnas förening. Det eftersom man erbjuder oumbärligt stöd för föreningar genom funktionsutbildning och stöd för att förverkliga de mål som den ideella verksamheten satt upp.

– Vi erbjuder funktionsutbildning för styrelser och som täcker alla roller i en styrelse. Det är också en del i vårt grunduppdrag, att stärka och utveckla föreningar, och underlätta för den som vill att organisera sig. Naturligtvis har vi även utbildningar för den som inte tänkt organisera sig, men som vill göra sin röst hörd och delta i samhällsutvecklingen på något sätt, förklarar Carina Ålander.

Att göra allas röster hörda har alltid varit en av grundstenarna i ABF:s verksamhet, och kommer alltid att vara det. All form av folkbildning har grundats för att minska klyftorna i samhället, och nu behövs folkbildningens inflytande kanske mer än någonsin.