Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Stadler Service fixar de största och mest komplicerade projekten

Stadler Service Sweden AB är ett helägt dotterbolag inom den globala Stadlerkoncernen, och tillhör servicedivisionen som finns representerad över hela världen. I Sverige byggs inga nya tåg inom Stadler, men däremot utvecklas serviceverksamheten kontinuerligt. Det finns ett stort upprustningsbehov som gör att Stadler Service konstant har fullt upp.

I Sverige har Stadler Service underhållsdepåer på fem strategiska platser för att snabbt och effektivt kunna underhålla och reparera tåg.

Ett tågset är konstruerat och byggt för att hålla länge. För att säkerställa att det verkligen håller som utlovat och att man därmed kan garantera säkerhet och funktion krävs regelbundet underhåll och så småningom även upprustning och/eller ombyggnation av vagnar, lok och motorvagnar. Allt detta arbetar Stadler Service med för främst passagerartåg.

Specialiserad och unik kompetens

I Sverige är Stadler Service verksamma på underhållsdepåer på fem strategiska platser och med sammantaget cirka 70 medarbetare för att snabbt och effektivt kunna underhålla och reparera tåg på uppdrag av olika operatörer. Flera av landets största tågoperatörer är kunder till Stadler Service.

Den största verksamheten för Stadler Service i Sverige utgörs dock av fordonsupprustning. Här arbetar över 400 personer med olika och oftast storskaliga upprustningsprojekt som kan löpa över flera år.

– Vi har kapacitet och kompetens för att ta in de största och mest komplicerade upprustningsprojekten i Norden. Vi utgår då från vår verkstad i Tillberga utanför Västerås, och här har vi så långt specialiserad och unik kompetens att vi ibland är det enda alternativet på den nordiska marknaden, säger Greger Fasth, som är vd på Stadler Service Sweden AB. För att ytterligare stärka vår förmåga, så sker samarbete med flera Stadler-enheter inom främst Europa.

God beläggning fram till 2027

Den unika kompetensen är den främsta konkurrensfaktorn. Tack vare den är det fullt upp i verkstaden i Tillberga, med god beläggning fram till 2027.

– För mindre upprustningsprojekt och reparationer finns det alltid kapacitet. Det är en viktig del av vårt åtagande mot våra kunder. För större projekt har vi god beläggning under ungefär fyra år framåt, då vi har ett par riktigt stora projekt för bland andra SJ med upprustning av deras X2000. Det andra stora projektet är upprustning av Öresundstågen, vilka slutlevereras innan jul i år. Vi planerar redan nu för 2027 och framåt, men även ersättningsprojekt för Öresundstågen 2024, förklarar Greger Fasth.

För att höja kapaciteten krävs att vi bygger en större verkstad eller kompletterar med flera.

– Vi söker med ljus och lykta efter flera medarbetare med rätt kompetens. Kvalificerad personal med järnvägskompetens är naturligtvis önskvärt att hitta, men det är också den största utmaningen då kvalifikationerna är snäva. Oftast kan vi rekrytera inom närliggande branscher och komplettera med vidareutbildning hos oss.

Från 18 till 13000 anställda

Stadler Service vann några stora projekt under 2022 och därför kommer stor kraft att läggas vid att söka efter ytterligare kompetens under 2023. Med en god basbeläggning fram till 2027 kan Stadler Service rekrytera långsiktigt och planera för investeringar som sträcker sig över flera år och efter 2027.

Stadler är en mycket expansiv koncern över lag. Det schweiziska företaget startade i liten skala med 18 medarbetare. På drygt 30 år har verksamheten utvecklats till en global organisation med 13000 medarbetare. Allt har byggts från grunden, med en unik och öppen kultur, en transparent dialog, korta beslutsvägar och stor flexibilitet.