Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Kadesjös mitt uppe i en omställning för ökad hållbarhet

Som heltäckande konsultföretag inom bygg-, el- och VVS-sektorn levererar Kadesjös kompletta projekt från ritning till färdigställd konstruktion. Företaget etablerades redan 1945 och har under snart 80 år byggt upp starka och långsiktiga samarbeten med viktiga samhällsbyggare i Västerås och Mälardalen.

Jonas Pettersson är nytillträdd vd på Kadesjös ingenjörsbyrå.

Jonas Pettersson är nytillträdd vd på Kadesjös ingenjörsbyrå, men är ingen novis på jobbet. Han har arbetat på företaget under närmare 25 års tid, först som VVS-konstruktör och senast som kvalitetschef innan han tillträdde vd-rollen. Han har under årens lopp varit med i både upp- och nedgångar, och vet vilka fallgropar som finns inom branschen och hur man undviker dem.

Mitt uppe i en omställning

Kadesjös ingenjörsbyrå är en medarbetarägd verksamhet med 14 delägare och cirka 85 anställda. Som konsulter inom bygg-, el- och VVS-konstruktion arbetar Kadesjös inom många olika branscher, med kunder inom allt från tillverkande industri till sjukvård. Det är just bredden som är den främsta styrkan.

– Vi har en bred kundbas på Kadesjös idag och det gör oss mindre känsliga för konjunktursvängningar. När en bransch sparar in kan vi lägga lite mer fokus på en annan, säger Jonas.

Även Kadesjös är mitt uppe i en omställning, och precis som de flesta andra företag i regionen handlar det om hållbarhet. Kadesjös har alltid varit framstående när det gäller social hållbarhet och ekonomisk långsiktighet. Nu förstärker man även den tredje aspekten av hållbarhet – den miljömässiga. Det handlar främst om att konstruera för hållbarhet i alla led.

Jonas förklarar:

– Vi ställer om efter en ny ekonomi och nya behov från våra kunder. Samtidigt gör vi en resa tillsammans med våra beställare, där vi strävar efter att ta fram hållbara konstruktioner från ritning till färdigställt projekt. Som rådgivande konsulter kan vi vara med och påverka kundernas val så att de blir så hållbara som möjligt.

Tydligt hållbarhetsprojekt

Det finns många exempel på projekt som Kadesjös har varit med och förverkligat. Samtliga har en tydlig inriktning mot hållbarhet.

Ett uppmärksammat projekt är utvecklingen av en befintlig byggnad i kvarteret Njord i Västerås. Kadesjös har konstruerat ett förslag för den planerade om- och tillbyggnationen av det befintliga kongresscentret kallat Forumhuset, med stor hänsyn till fastighetens kulturella värde, funktion och det centrala läget. Allt med hållbarhet i fokus.

Kadesjös förslag omfattar en påbyggnad med två våningar, Forumhuset får då tio våningar och den utökade ytan beräknas bli cirka 9600 kvadratmeter. Detta är ett mycket välkommet tillskott av lokaler i centrala Västerås.

– Vi vill utveckla kvarteret utifrån dess karaktäristiska drag, öppna upp de stängda fasaderna mot Kopparbergsvägen samt att öka fastighetens användbarhet genom att pröva fler möjliga användningar, som centrum-ändamål, kontor och bostäder, förklarar Jonas Pettersson.

Projektet är ett bra exempel på hur Kadesjös arbetar för att bevara och utveckla lokala värden i Västerås, på ett så hållbart sätt som möjligt.