Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Andlig utveckling minst lika viktig som social och fysisk utveckling

Kristen utbildning i Sverige är en tusenårig tradition som vidareutvecklas av Kristna friskolerådet. Kristna friskolerådet samlar friskolor i Sverige, både förskolor och skolor, som har en kristen profil och som arbetar i enlighet med det gemensamma mottot ”för en skola med saklighet, allsidighet och respekt för den personliga integriteten”.

Jan Rosman, styrelseordförande i Kristna friskolerådet.

Det talas alldeles för lite om värdegrunder i skolan i dag. All utbildning oavsett inriktning och nivå handlar i grunden om att stärka och förbereda människor, oavsett ålder, så att de kan delta i den fortsatta samhällsutvecklingen. Speciellt viktigt är det att genom utbildning förmedla värdegrunden till nästa generation.

– Vi är ålagda av staten enligt lagar och förordningar att överföra normer och värden till nästa generation, och därmed bidra till fortsatt utveckling av samhället. Inom skolans värld har vi samma uppdrag, men det tolkas och utförs på helt olika sätt inom olika skolor, med olika resultat som följd, säger Jan Rosman, som är styrelseordförande i Kristna friskolerådet.

Arbetar enligt Barnkonventionen

Inom Kristna friskolerådet arbetar man enligt Barnkonventionen, där det bland annat står skrivet att barn har rätt till andlig, psykisk, moralisk, social och fysisk utveckling. Barnkonventionen ligger också till grund för alla andra friskolors och kommunala skolors arbete.

– I Sverige är vi generellt bra på fyra av de fem principerna, där den första, den andliga, är den som ofta faller bort. Den andliga utvecklingen är för oss på Kristna friskolerådet och våra skolor minst lika viktig och det är just det som skiljer våra medlemsskolor från skolor som inte har en kristen värdegrund, menar Jan Rosman.

Andlighet i Sverige förknippas med religiösa rörelser, och kan ofta tolkas som något som inte hör hemma i en modern samhällsutveckling. Det är väldigt sorgligt, och det kan till och med hämma utveckling och barn kan gå miste om något väsentligt, enligt Rosman.

– Samtidigt som man i Sverige tycks vara lite rädd för att föra in ordet andlighet i skolan finns det en längtan efter att skapa ökad trivsel, trygghet och ordning och reda – och det är en bra början. Det är precis det vi arbetar för varje dag i våra verksamheter. På våra skolor undervisas det i olika religioner och barnen får ta del av olika världsbilder, precis som det står i läroplanen. Att det finns olika sätt att se på världen och samhället är något som förmedlas på våra skolor, på ett öppet och fritt sätt. Barn ska rustas för att kunna ta ansvar och välja sina egna vägar i livet.  

Är med och utvecklar hela svenska skolan

Inom Kristna friskolerådet finns i dag drygt hundratalet enheter, det vill säga både förskolor och skolor, med totalt ungefär 10 400 barn och elever. Under de senaste åren har framför allt antalet förskolor som söker medlemskap i Kristna friskolerådet ökat. Att öppna fler skolor på kristen grund är något som Kristna friskolerådet också arbetar för hela tiden.

– En del kanske undrar om man måste vara kristen för att gå på någon av våra skolor. Det måste man inte. Våra skolor är öppna för alla, men det är viktigt att man förstår vår profil och accepterar att vi bedriver utbildning med en kristen profil. Det finns väldigt stora fördelar med att bedriva utbildning på det här sättet också för själva lärandet, förklarar Jan Rosman.

Kristna friskolerådet är delaktiga i utvecklingen av svenskt skolväsende och samverkar även med andra friskolor, bland annat inom Friskolornas riksförbund. Inom alla friskolor i Sverige, som är medlemmar i Friskolornas riksförbund, finns totalt över 400 000 barn och elever. Det ger en tyngd bakom verksamheten som även gynnar skolorna inom Kristna friskolerådet.