Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Värmlandstrafik utvecklar framtidens kollektivtrafik redan nu

Värmlandstrafik står inför en stor och viktig omställning. Det är nu framtidens kollektivtrafik kommer att utvecklas, och den kommer i många avseenden att skilja sig avsevärt från den kollektivtrafik som man som resenär i Värmland är van vid.

Markus Bergman, trafikchef buss på Värmlandstrafik.

Just nu görs väldigt långsiktiga investeringar som ska stärka kollektivtrafiken i hela länet. På sikt kommer tågtrafiken att utvecklas mellan Oslo och Stockholm, och därmed möjliggöra pendling på mycket större avstånd. Men än är man inte där. Idag handlar det om att förbättra och förstärka kollektivtrafiken med buss, och det är något som Värmlandstrafik fokuserar helhjärtat på.

Framtidens kollektivtrafik

Under hela 2023 kommer Värmlandstrafik att arbeta inför kommande upphandling av långsiktiga avtal både för regiontrafiken och för tätortstrafiken. Nuvarande avtal är fram till 2027, men redan nu börjar man planera för vad som ska upphandlas efter det.

– Just nu är vi mitt uppe i att kartlägga och formulera en tydlig beskrivning för vad vi ska upphandla. Vi behöver ta hänsyn till hur framtidens kollektivtrafik kommer att se ut redan nu. Vi ser helt andra resmönster och behov idag än för bara tre år sedan, innan pandemin. Vi behöver helt enkelt anpassa kollektivtrafiken efter vad resenärerna behöver och vill ha både idag och i framtiden, säger Markus Bergman, trafikchef buss på Värmlandstrafik.

Inom de närmaste åren kommer kollektivtrafiken att utvecklas till något helt nytt. Värmland är en region med långa avstånd och mycket landsbygd. Resmönster och behov ser mycket annorlunda ut beroende på var i Värmland man befinner sig. Det måste Värmlandstrafik också ta hänsyn till i utvecklingen av framtidens kollektivtrafik.

Testprojekt i Säffle

Under 2021 och 2022 utfördes ett testprojekt i Säffle tätort, i syfte att kartlägga aktuella resmönster. Värmlandstrafiken införde då på prov en dynamisk, anropsstyrd trafik, helt utan tidtabell. Resenärerna använde i stället en reseapp för att boka in sin resa, helt baserat på när de behövde vara framme. Linjer skapades dynamiskt helt efter vilka resor som bokats.

– Pilotprojektet med den dynamiska kollektivtrafiken blev så lyckat i Säffle tätort att vi valde att implementera konceptet permanent och ta bort den befintliga stadslinjen. Enligt våra jämförelser gjordes närmare 600 resor per vecka med den dynamiska trafiken, jämfört med ett 40-tal via den vanliga stadslinjen. Det är tydligt att den dynamiska och mer flexibla lösningen är det säffleborna vill ha, och vi kommer nu att se över möjligheter för att göra liknande pilotprojekt på andra orter samt även i landsbygdstrafiken, berättar Markus Bergman.

Attraktivt alternativ för fler

Genom att anamma dynamisk trafik kommer Värmlandstrafik mycket närmare kunden.

– Vi ser att en viktig del av vår strategi för framtiden är att ta kollektivtrafiken mycket närmare kunden, in i bostadsområden och mycket närmare hemmet än vad den traditionella kollektivtrafiken har kunnat göra. När kollektivtrafiken kommer närmare så är den också mycket enklare att välja, och vi kommer att få fler att resa hållbart på det sättet, menar Markus Bergman.

Framtidens kollektivtrafik i Värmland kommer att vara attraktiv för en mycket större målgrupp än dagens, det är målet med alla investeringar och testprojekt som görs nu.