Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Tracon växer med industrinära elinstallationer

Lagkänsla, tillförlitlighet, engagemang och en ihärdig strävan efter att uppnå hög kvalitet är några av ledorden för det unga teknikkonsultbolaget Tracon. Hur uppnår man alla dessa värden? Företagets vd Peter Alsdal menar att mycket bygger på att skapa och bibehålla en familjär stämning i bolaget, samtidigt som man håller en hög nivå av professionalism.

Tracons tre ägare: Peter Alsdal vd, Marko Nikolic och Hemen Hashem.

Som teknikkonsulter förlitar sig Tracon på medarbetarnas kunskap och kompetens som främsta konkurrensfördel.

– Det viktigaste för ett företag som lever på kunskap som vi gör är att våra medarbetare känner sig delaktiga, att de får utvecklas i sina roller och att vi tillsammans drar åt samma håll. Det kan liknas vid att ha ett klubbemblem inom idrotten, som står för gemenskap och vi-känsla. Det är något som vi strävar efter att förstärka hos oss varje dag, säger Peter Alsdal.

Mycket erfarenhet och kunskap

Peter berättar att Tracon hittills inte har lagt många kronor på att marknadsföra bolagets tjänster. Uppdragen har avlöst varandra ändå, och det tack vare företagets goda rykte i branschen samt inte minst medarbetarnas kunskaper.

– Ambitionen är att vi ska fortsätta resan som vi påbörjat för fem år sedan när vi startade bolaget. Vi är tre grundare som alla arbetat inom branschen under en längre tid, i olika roller och på olika företag. Tillsammans har vi väldigt mycket erfarenhet och kunskap kring risker och utmaningar som andra kanske kan missa.

Tracon har specialiserat sig på elinstallationer och elkonstruktion inom tåg och industri. Det omfattar tjänster kring alla typer av elinstallationer, test och felsökning, samt produktionssupport med ständiga förbättringar. Elkonstruktion omfattar de ritningar som behövs för nyrevision vid modifieringar och nya kabeldragningar till exempel.

Breddar erbjudandet mot industri

Efter enbart fem år har Tracon vuxit från tre till 20-talet anställda. Samtliga besitter väldigt specifik kompetens inom elinstallationer för tåg och industri.

– Vi hade redan från början beslutat oss för att utveckla ett bredare erbjudande inom vår nisch, förklarar Peter. Vi har hittat vår plats i näringskedjan, och kan idag utföra ett större antal tjänster för varje kund. Fortfarande inom vår nisch, men bredare än vad de flesta av våra konkurrenter kan erbjuda. Därför har vi under det senaste året utvecklat ett industrisegment vid sidan av eltjänster för tåg. Vi kommer att fortsätta på den här vägen och vidareutveckla vår verksamhet baserat på våra kärnvärden.

Tracons kärnvärden är på engelska och kan utläsas i företagsnamnet: Team value, Reliable, Accountability, Commitment, Opportunity och Nitency, varav det sista syftar till att man anstränger sig lite extra för att uppnå bättre kvalitet.