Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Energioptimala klimatanläggningar för bästa inomhusklimat

Nästan alla offentliga byggnader i Sverige är utrustade med någon form av luftbehandlingssystem för att säkerställa en behaglig inomhusmiljö – men långt ifrån alla är så energieffektiva som de skulle kunna vara. Swegon utvecklar och levererar kvalitetsprodukter och genomtänkta systemlösningar som skapar bra inomhusmiljö och bidrar till lägre energiförbrukning och livscykelkostnader för alla typer av byggnader.

Maskinoperatör Kent Gustavsson och platschef Mikael Jansson vid den nyligen installerade stansmaskinen.

Swegon har lång erfarenhet när det gäller att skapa hög komfort inomhus med hjälp av rätt ventilationssystem. Det är ingen nyhet att vi människor påverkas starkt av inomhusklimatet. Hur vi mår och hur bra vi kan prestera är starkt beroende av hur ventilationen fungerar. Att dessutom förena lösningar för bästa inomhusklimat med lägsta möjliga energiåtgång ligger precis rätt i tiden.

Bäst inomhusklimat och lägst energiförbrukning

Som en av de ledande tillverkarna av avancerade klimatsystem, ofta för tillämpning i kommersiella miljöer, vet Swegon vad marknaden efterfrågar gällande prestanda och hållbarhet. En stor utmaning ligger i att kunna tillverka produkterna lika snabbt som marknaden behöver dem.

I Arvika tillverkas ljuddämpare och vattenburna klimatsystem som styr inomhusklimatet i många olika typer av fastigheter. En stor del är kommersiella fastigheter, men allt oftare tillämpas Swegons system i flerfamiljshus och privata bostäder. Kunderna är fastighetsägare, bostadsbyggare och installationsfirmor. Swegon säljer ingenting direkt till privatpersoner, men det är privatpersoner som är slutkunden.

Dagens krav på energioptimering innebär nya utmaningar. Swegon svarar med att utveckla allt smartare, självstyrande och helautomatiserade system för allt från offentliga miljöer som skolor, sjukhus, arenor, köpcenter och hotell, till flerbostadshus, radhus och villor.

Överallt där kraven är höga gällande säkerhet, renlighet och energieffektivitet – värden som Swegon arbetar med och förfinar hela tiden, är en lösning från Swegons breda sortiment en bra idé.

Högteknologisk och utvecklande arbetsplats

För att även fortsättningsvis ligga steget före är man på Swegon alltid på jakt efter ny kompetens på området, och det speciellt nu när fabriken i Arvika växlar upp till en ny nivå med större flexibilitet och högre volymer som följd.

– Vi är en av de större privata arbetsgivarna i Arvika, men vi behöver bli fler. Att det finns en högteknologisk arbetsplats med stor utvecklingspotential är något som fler borde få veta, tycker platschefen Mikael Jansson, som själv har varit verksam inom Swegon under en längre tid.

I Arvika finns både utveckling och tillverkning av moderna vattenburna klimatsystem. Mikael är noga med att poängtera att utveckling handlar om att skapa bättre, mer hälsosamma miljöer för människor att vistas i till lägre livscykelkostnad, det är ledstjärnan i hela utvecklingsarbetet.

– Det finns många olika yrkesroller samlade här under samma tak. Den gemensamma nämnaren för alla är att vi tillsammans bidrar till ökad hållbarhet och bättre hälsa genom våra produkter. Det om något talar för att vi kan erbjuda attraktiva jobb, understryker Mikael.