Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

För Swepac är hållbarhet mer än elektrifiering

Swepac är den enda leverantören av lätta mark- och anläggningsmaskiner med tillverkning i Sverige, närmare bestämt i Ljungby. Företaget är även den ledande utvecklaren av ny teknik för den här typen av maskiner, som används för att packa jord och annat anläggningsmaterial inför till exempel vägbyggen eller grundgjutning.

Swepac var först med att utveckla batteriteknik för vibroplattor och var redan 2001.

Swepac fyller 30 år i år och har under de senaste tre decennierna byggt upp en stark position på den svenska marknaden. Tack vare värden som kvalitet, tillförlitlighet och inte minst hållbarhet är Swepac ofta förstahandsvalet när det gäller lätta anläggningsmaskiner för att packa jord och asfalt.

Swepacs internationaliseringsresa

Under de senaste åren har Swepac påbörjat en internationaliseringsresa parallellt med utvecklingen av den redan starka försäljningen i Sverige. Idag har företaget genom kunder och samarbetspartners närvaro i hela Norden, Baltikum, stora delar av Central- och Östeuropa samt Mellanöstern. Tillväxt sker även i Västeuropa som är den yngsta marknaden för Swepac.

– Vi upplever att det finns en tuff konkurrens just i Västeuropa, med många leverantörer av liknande maskiner och tekniska lösningar. Vi har dock flera starka och unika värden att tillföra och ser ljust på framtiden här, säger Swepacs vd Anders Johansson.

Swepac var först med att utveckla batteriteknik för vibroplattor och var redan 2001 först med att ta patent på en eldriven lösning. Nu elektrifieras fler och fler modeller inom Swepacs sortiment, och företaget är återigen en föregångare när det gäller hållbarhet och ny teknik för ännu mer effektiv markberedning. Det ger ett stort försprång på marknaden både i Sverige och internationellt.

Hållbarhet är mer än elektrifiering

För Swepac handlar hållbarhet om mycket mer än elektrifiering. Alla som vill vara med och leverera lätta anläggningsmaskiner måste förr eller senare satsa på utveckling av eldrivna maskiner. Swepac vill ligga steget före och införliva hållbarhet i alla processer och på alla nivåer inom företaget. I det ingår arbetsmiljö som ett av de viktigaste områdena för ständiga förbättringar.

– Vi har en modern produktionsenhet i Ljungby där vi monterar alla våra modeller. Swepac är självförsörjande på el tack vare den solcellsanläggning vi har på den nya fabriken. Vi tillverkar inte komponenter själva, det görs av ett antal underleverantörer. I Ljungby färdigställer vi maskinerna vilket innebär att alla medarbetare får se den färdiga produkten. Arbetsmiljön är ljus, tyst och behaglig. Dessutom satsar vi på kontinuerlig utveckling för alla medarbetare, förklarar Anders Johansson.

Mångfald och jämställdhet

På Swepac eftersträvas både mångfald och jämställdhet vilket märks på personalstyrkan som representerar en stor del av samhället i övrigt när det gäller män och kvinnor, härkomst och bakgrund.

– Att vara ett modernt företag, inte bara produktionsmässigt, handlar för oss om att vara en utvecklande och inspirerande arbetsgivare med högt i tak, tillägger Anders. Vi ska fortsätta vara framåtsträvande när det gäller teknisk innovation, och när det gäller frågor relaterade till arbetsmiljö och trivsel på jobbet.