Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Arvikas många tillväxtbolag behöver mer kompetens

Arvika har en stark industritradition som nu vidareutvecklas i takt med att industrin går in i nästa fas och ställer om till förnybart. Arvika har länge varit ett nav för utveckling inom näringar som energi, klimatreglering, fordon och transporter. Det kommer att bli ännu tydligare nu i samband med den gröna omställningen.

Erica Öjermark Strzelecka, näringslivsutvecklare i Arvika kommun.

I den värmländska tillväxtkommunen Arvika finns det sedan länge mycket kunskap kring industriell utveckling. Volvo Construction Equipment har sin stora hjullastarfabrik i Arvika, och företag som Thermia och Swegon leder utvecklingen inom klimatteknik. Här finns även Moelvens sågverk och en industriell produktion av byggvaror.

Starkt och växande näringsliv

Det händer mycket inom hela industrin just nu. Delsställs en hel näring inför nya vägval vad gäller energislag, och dels behöver de flesta industribolag även genomföra ett omfattande digitaliseringsarbete.

– Vi har ett starkt och växande näringsliv som hela tiden utvecklas med nya aktörer men som även stärks inifrån då befintliga företag gör omfattande investeringar för att modernisera och digitalisera sina verksamheter, säger Erica Öjermark Strzelecka, näringslivsutvecklare i Arvika kommun.

Ytterligare en intressant aspekt som talar för Arvika som attraktiv tillväxtort är att det börjat växa fram nya näringar som till exempel avancerad IT och IoT. Här har det redan bildats ett kluster för den typen av företag, och mer är på gång.

Spännande är även utbildnings- och forskningsmiljön i Glava, en mindre ort i Arvika kommun, där man med Glava Energy Center byggt upp unik kunskap inom solenergi och solceller kopplat till en solcellsfabrik som finns på orten.

Allt som kan bidra till Arvikas utveckling

Arvikas många tillväxtbolag är innovativa men behöver kompetens för att fortsätta utvecklas. En del finns lokalt men långt ifrån alla kompetenser som behövs finns i regionen, kanske inte ens i Sverige. Därför behöver kommunen stötta i olika kompetensutvecklingsprojekt som går över kommun- och landsgränserna och som involverar många olika företag och discipliner.

– Det är många företag i Arvika som satsar på tillväxt nu och som behöver rekrytera som ett led i det. Vår roll är att erbjuda olika forum för nätverkande och konkreta insatser för att underlätta kompetensförsörjningen. Här har vi projekt med både svenska och internationella aktörer. Allt som kan bidra till Arvikas utveckling är av intresse för oss på näringslivsavdelningen. Under 2023 kommer vi att fortsätta utveckla våra mötesprogram och fördjupa samarbeten, bland annat med KTH, för att lyfta Arvikas näringsliv ytterligare, säger Erica Öjermark Strzelecka med eftertryck.