Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Thermia behöver rekrytera under hela 2023

Thermia anställde 45 nya montörer till värmepumpsfabriken i Arvika under årsskiftet, och har fortfarande ett stort behov av att anställa fler. Detta är en mycket välkommen utveckling för Arvika och för regionen i början av en lågkonjunktur. I tider av förändring står en av Arvikas största privata arbetsgivare stadigare än någonsin.

Vid årsskiftet anställde 45 nya montörer och nu behöver vi fortsätta vårt rekryteringsarbete och marknadsföra Thermia som den bästa arbetsgivaren i branschen säger Thermias vd Magnus Glavmo.

– Vi verkar inom en framtidsbransch och för oss kommer det inte att bli någon lågkonjunktur så länge det finns hem och fastigheter som behöver värmas upp på ett klimatsmart och kostnadsfördelaktigt sätt, säger Thermias vd Magnus Glavmo inledningsvis.

Efterfrågan på värmepumpar har allt sedan Thermia etablerades i Arvika fortsatt att öka, och under de senaste åren har den blivit så omfattande att fabriken inte hinner producera lika mycket som marknaden behöver.

– Vi har nu fler förfrågningar än vad vi kan hantera och räknar med att efterfrågan kommer att fortsätta utvecklas snabbare än vad vi hinner rekrytera. Att vi precis till årsskiftet anställde 45 nya montörer är verkligen positivt och en bra start. Nu behöver vi fortsätta vårt rekryteringsarbete och marknadsföra Thermia som den bästa arbetsgivaren i branschen och få fler att söka sig till oss, fortsätter Magnus.

Enorm efterfrågan på värmepumpar

Thermia har i dagsläget ungefär 400 anställda i Arvika. De flesta är verksamma inom produktionen och det är också den som växer mest och som man behöver rekrytera till omgående.

– Efterfrågan på värmepumpar har aldrig varit större än nu. Det är dels världsläget med stigande elpriser som styr, och dels det faktum att övriga Europa behöver ställa om från olja och gas. Många länder ligger efter Sverige när det kommer till värmepumpar, den marknaden har nu börjat komma i kapp och därav en mycket större efterfrågan, förklarar Magnus.

Om man tar bergvärmepumpar som exempel, så är de så effektiva att man klarar uppvärmningen med enbart en sjättedel av elbehovet jämfört med direktverkande uppvärmning av samma fastighet. Dessutom är bergvärme en förnybar energikälla.

Detsamma gäller för luftvärmepumpar, som tar sin energi direkt från luften och omvandlar den till värme. De är mycket mer effektiva än direktverkande el, men något mindre än bergvärmepumparna. Båda är väldigt lönsamma alternativ jämfört med system som enbart förlitar sig på direktverkande el.

Satsar allt på tillväxt

En fortsatt tillväxt som den här kommer sannolikt att leda till att Thermia bygger ut fabriken i Arvika. Det är emellertid en process som kräver mycket resurser i form av både tid och kapital. Det är främst tiden som Magnus oroar sig för, med tanke på att produktionen behöver öka omgående.

– Hela branschen ska växa snabbt och mycket – samtidigt som vi har utmaningar med komponentbrist. Vi har fått indikationer på att det börjar bli lättare att få tag på elektronikkomponenter nu, och det bådar gott för framtiden. På Thermia kommer vi inte att bromsa vår utveckling – vi kommer att satsa allt på tillväxt för att fortsätta vara förstahandsvalet på marknaden. Vi kommer att rekrytera under hela 2023, avslutar Magnus Glavmo med.