Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Innovativ tillverkning och delsammansättning av metalliska komponenter

ITE Fabriks AB säkerställer alla led i produktionskedjan med egen kompetens. Fabriken tillhandahåller tjänster inom hela värdekedjan vilket innebär erbjudanden från prototyper till högvolymsproduktion. Dessutom har ITE en egen verktygsverkstad där nya och befintliga verktyg konstrueras, framställs och förbättras.

Kunderna finns inom energi-, bygg- och fordonsindustri med mera.

Komponenttillverkning i metalliska material för olika branscher och applikationer är det huvudsakliga verksamhetsområdet för ITE Fabriks AB. Stort fokus ligger på att utveckla komponenter på ett klimatsmart och kostnadseffektivt sätt för sina kunder.  Då är det extra fördelaktigt att ha hela värdekedjan samlade under samma tak.

Levererar med hög flexibilitet

Kunderna finns inom några av de mest hållbarhetsorienterade och innovativa branscherna som energisektorn, byggsektorn och fordonsindustrin men även applikationer inom friluftsliv och prestandabilar.

Gällande flexibilitet i produktionen så kan ITE hantera plåtrullar från 0,2 mm och upp till 12 mm i tjocklek. Materialen består av koppar, mässing, rostfri plåt, aluminium och kolstål.

Maskinparken är bland annat utrustad med:

  • Hydrauliska och mekaniska presslinjer med upp till 800 tons presskraft
  • Automatiserade svets- och sammansättningsmaskiner
  • CNC-bearbetningsmaskiner
  • Tråd- och sänkgnistmaskiner
  • Konventionella bearbetningsmaskiner

– Vi har kompetens för att kunna utveckla samt producera komplexa och enklare produkter till fler branscher med fokus på säkerhet, kvalitet, hållbarhet och leveransprecision.  Vi levererar tillexempel produkter som används i bland annat röntgenutrustning, komponenter som finns i svarvar och fräsar, detaljer som används i lastbilar samt flera olika detaljer som återfinns i prestandabilar. Vi är en av få aktörer som kan leverera med en sådan flexibilitet, säger ITE:s ledningsgrupp.

Förkärlek för klurighet

På ITE finns en förkärlek för att klura ut hur de mest komplicerade detaljerna ska tillverkas. Allt från prototyp och enstycksdetaljer till högvolym kan hanteras i samma fabrik.

– Flertalet detaljer som vi tillverkar i våra presslinjer delmonteras i fabriken med hjälp av bland annat helautomatiserade robotlinjer. Vi kan även leverera de olika komponenterna var för sig beroende på vad kunden efterfrågar.

– När det gäller verktyg så utvecklar och tillverkar ITE både för eget bruk och för kollegor i branschen. Målet är att alltid överträffa kundens förväntningar vad gäller kostnader, ledtider, kvalitet, leveranssäkerhet och inte minst hållbarhet. Detta gäller för alla våra moment där även tillverkning av verktyg som ska användas i andra företags komponenttillverkning ingår, förklarar ITE Fabriks ledningsgrupp vidare.

Ständiga förbättringar på ny nivå

Fabriken är redan högautomatiserad med den senaste tekniken vad gäller digitala stöd för tillverkning. Det finns dock alltid något som kan, förbättras, någon maskin som kan optimeras eller ett moment/process som kan effektiviseras.

För att lyfta arbetet med ständiga förbättringar till en ny nivå har ITE nyligen investerat i digitala uppföljningssystem för produktionsprocessen och kvalitet, som tillämpas genom hela verksamheten. Verktygsavdelningen har även investerat i en ny trådgnist för en effektivare produktionsflöde.

ITE Fabriks AB grundades 1966, har idag 4 delägare och cirka 70 anställda. Bolaget är certifierade enligt IATF, ISO 9001 och 14001.