Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Kunskap inom elektroteknik behövs för att bygga det hållbara samhället

Det borde vara fler kvinnliga sökande till utbildningar inom elektroteknik. Området är ett av de mest aktuella i samhället just nu, med tanke på stundande energikris i Europa, stigande elpriser och en allt hetare debatt om huruvida elnätet kommer att kunna leverera när allt fler ska köra elbil till exempel. En utbildning inom elektroteknik är en mycket framtidssäker investering.

Karin Thomas, universitetslektor och docent vid Institutionen för elektroteknik.

Vid Uppsala universitet är jämställdhet och mångfald starkt prioriterat inom alla områden. Om samhället ska kunna fortsätta utvecklas i riktning mot den cirkulära drömmen så behöver man ta tillvara på alla tänkbara resurser, och det gäller även kompetensmässigt. Här har vi med andra ord inte råd att stänga dörren för halva befolkningen.

–  Elektroteknik är ett högaktuellt område, både som utbildning och inom forskningen där utvecklingen går snabbare än någonsin nu. Alla som vill vara med och bygga det hållbara samhället kan bidra, och att just kvinnor kan skapa en karriär med hjälp av en utbildning inom elektroteknik borde uppmärksammas mycket mer, anser Karin Thomas, som är universitetslektor och docent vid Institutionen för elektroteknik.

Fler måste intressera sig

Utveckling av elnät och elsystem är som tidigare nämnt högaktuella frågor i samhället. Överallt och i global skala pågår en omställning som kräver mer el. Elektrifiering är en del av lösningen inom all industri, transportbranschen, mark- och anläggning, samhällsplanering och byggnation och så vidare. Allt fler elbilar rullar på vägarna, och snart även fler lastbilar.

All el som behövs i det nya samhället ska dels produceras, och dels transporteras. Dagens elproduktion räcker inte, och dagens elnät är inte heller dimensionerat för så stora mängder el som det kommer krävas inom en snar framtid. Det är just därför som det är så viktigt att fler intresserar sig för utvecklingen av nya elsystem, samt för utvecklingen av kraftnät runtom i världen.

– Elektroteknik är ett område som berör hela samhället och all typ av mänsklig verksamhet. Trots det är det inte det mest sökta programmet på grundnivå här på institutionen, även om man kan tycka att det borde vara det, säger Karin Thomas.

– Det finns en förhoppning om att fler kommer att söka sig till utbildningarna, och speciellt med tanke på att det skrivs så mycket i media om situationen inom energibranschen, fortsätter hon. El är något som har tagits för givet alldeles för länge, men nu ser vi en helt annan medvetenhet och det kan gynna oss och våra utbildningar på institutionen.

Ingenjörer vill påverka och bygga en bättre och mer hållbar morgondag för alla, det är därför man vill bli ingenjör. Elen spelar i sin tur en helt avgörande roll i den hållbara utvecklingen, för ekonomin och för all form av välfärd.

Vid institutionen för elektroteknik finns både grund- och masterutbildningar, samt forskarutbildning inom de områden som behövs för att bygga framtidens elsystem och elnät.