Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ljungströms är med och bygger regionen

På Anders Ljungström Bygg & Montage AB i Vingåker har telefonerna gått varma under de senaste åren. Aldrig tidigare har man haft en lika stor orderingång.

Ljungströms växer även utanför Mälardalen och har haft flera projekt i Örebro och Linköpingsregionen.

Det började under våren 2020, när i princip varenda villaägare skulle renovera fasaden, anlägga pool och bygga altan. Som mångsidigt byggbolag hade Ljungströms haft fullt upp redan innan dess, men nu tog det verkligen fart.

Konstant tillväxt 

Anders Ljungström startade företaget som enskild firma för 14 år sedan, då vid sidan av en anställning i ett annat bolag. 2011 blev Anders Ljungström Bygg & Montage ett aktiebolag. Sedan dess har det varit en god tillväxt i bolaget under alla år, och som tidigare nämnt en raketartad tillväxt under de senaste två – tre åren.

– Företaget har utvecklats hela tiden, både ekonomiskt och kompetensmässigt. Från början var privatpersoner den största målgruppen men det har förändrats och idag står företagskunder för de flesta av våra förfrågningar och projekt, informerar Anders.

Bygger regionen

Ljungströms har alltid varit en lokal aktör som värnar om sin hemort. I takt med att man tecknat avtal med stora hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, energibolag, industribolag och andra företag avseende byggservice så har marknaden breddats utanför Vingåker.

För att behålla sin lokala prägel är Ljungströms alltid villiga att ta sig an mindre projekt från privatpersoner i Vingåker med omnejd.

Ljungströms är med och bygger regionen, det vill säga Sörmland. Det kommer man att fortsätta med, som Anders är noga med att poängtera.

– Vi kommer att se till att våra avtalskunder kan vidareutveckla sina verksamheter och få god lönsamhet i sina affärer. Det är vårt främsta mål som byggservicepartner. Det är också det främsta argumentet till varför de ska välja oss som partner. Vi räknar med att få in fler avtalskunder framöver och därför behöver vi också förstärka vår organisation nu.

Växer utanför regionen

Ljungströms växer även utanför Mälardalen.

– Vi har haft flera projekt i Örebro, samt även i Linköpingsregionen. Vår stora målgrupp kommer givetvis fortsättningsvis finnas i Vingåker med omnejd, men vi vill inte stänga dörren för förfrågningar utanför vår region. Vi välkomnar alla – från den lilla sommarstugsägaren som frågar oss om mindre renoveringar och utbyggnationer till industribolag som behöver bygga nya produktionsanläggningar. Vår styrka är bredden, avslutar Anders Ljungström med.