Tis 26 sep / År 41 / Nr 3 2023

Kunskap och erfarenhet som storbolag men med det lokala företagets hjärta

Kollegorna Magnus Jaasund och Christoffer Göransson har tillsammans över 40 års erfarenhet av den professionella maskinuthyrningsbranschen. Baserat på långsiktiga relationer, gedigen kunskap och lång erfarenhet har de startat företaget Aros Lift AB tillsammans med MPA Måleriproduktion AB.

C h r i s t o ff e r G ö r a n s s o n o c h M a g n u s J a a s u n d h a r s t a r t a t A r o s L i f t A B t i l l s a m m a n s m e d M PA M å l e r i p r o d u k t i o n A B .

Grundstenarna för Aros Lift som företag är att förena storbolagets kunskap och erfarenhet med det lokala företagets hjärta. Företaget är en uppstickare som med nytänkande och flexibilitet möjliggör byggprojekt över hela Mälardalen. Med familjeföretaget MPA Måleriproduktion som delägare har Aros Lift redan väl förspänt när det gäller igenkänning för att skapa långvariga relationer med kunder i regionen.

– För att överhuvudtaget kunna vara ett alternativ till större uthyrare behöver vi bygga relationer. Uthyrningsbranschen är konservativ, vågar jag påstå. Mycket bygger på personliga relationer och ömsesidig tillit till varandras verksamheter. Aros Lift är ett nytt företag, men vi som startat det och alla som jobbar här har lång erfarenhet och vi känner regionen väl, understryker Magnus Jaasund, vd på Aros Lift.

Magnus är noga med att understryka Aros Lifts fokus på det lokala, att vara en självklar samarbetspartner för företag i Västerås med omnejd.  

Allt för arbete på höjden

Aros Lift bedriver uthyrning av mobila arbetshjälpmedel för de flesta uppdrag inom bygg- och anläggning. Det kan även vara för andra typer av uppdrag som fönsterputsning eller trädkapning till exempel.

– Överallt och i nästan alla sammanhang där man behöver komma upp på höjden för att utföra ett arbete kan vi leverera en bra lösning. Vi arbetar mycket nära våra kunder, vi åker ut till våra kunder och deras arbetsplatser, involveras i deras projekt och kan därför också ge förslag på den bäst lämpade utrustningen för varje uppdrag, förklarar Magnus.

Efter bara ett och ett halvt år har man inom Aros Lift byggt upp en maskinpark på över 70 maskiner.

– Vi är för branschen fortfarande en liten men mycket personlig aktör. Vi vill förena det lokala med det personliga. Vi är tillräckligt små för att kunna vara flexibla, men även tillräckligt stora och framför allt kunniga för att kunna utrusta arbetsplatser för nästan alla tänkbara projekt.

Aros Lift söker personal

Det finns ingen utbildning riktad speciellt till uthyrningsbranschen, men inom Aros Lift ställs det krav på BE-körkort. Det är för att maskinerna måste flyttas ofta och all personal måste kunna vara behjälpliga med det.

– När vi rekryterar så förlitar vi oss nästan helt på egen upplärning. Det viktigaste för oss är att man har intresse och rätt inställning. Vi har en kultur här som vi vill bevara och därför måste man också passa bra in i teamet. Den som är lösningsfokuserad, som vill jobba och som kan tänka sig att ställa upp i alla lägen har en bra grund för att söka sig till oss, säger Magnus Jaasund.