Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Maison Forte utvecklar hållbara bostadsprojekt i Mälardalen

Maison Forte är ett bygg- och fastighetsbolag med rötter i Eskilstuna och verksamhet i stora delar av Mälardalen. Kontor finns i Eskilstuna, Nyköping och Stockholm, för att komma så nära marknaden som möjligt. Just nu bedriver Maison Forte framgångsrika projekt i Eskilstuna, Nyköping och Finspång.

Den lokala förankringen har alltid varit viktig för fastighetsbolaget Maison Forte som i skrivande stund utvecklar två kvarter i Eskilstuna.

Den lokala förankringen har alltid varit viktig för Maison Forte. Fastighetsbolaget utvecklar i skrivande stund två kvarter i Eskilstuna.

Bostadsrätter och konceptet Omnia

Det ena projektet avser byggnation i en andra etapp av bostadsrätter i Hällby, med tre punkthus som sammantaget rymmer 45 bostäder. Den första etappen färdigställdes under 2021 med inflyttning under slutet av samma år. Andra etappen beräknas färdigställas innan juni i år.

Det andra projektet i Eskilstuna byggs enligt ett av Maison Forte utvecklat koncept, Omnia, som först tillämpades i Nyköping med stor framgång. Nu använder man sig av konceptet igen för att utveckla ett kvarter i Torshälla i Eskilstuna.

– Omnia bygger på samlokalisering av flera olika boendeformer för äldre, inom ett och samma kvarter. Vi ska i den första etappen leverera ett nyckelfärdigt projekt till slutet av 2024, omfattande ett trygghetsboende med 81 lägenheter. Den andra etappen avser ett äldreboende i direkt anslutning till trygghetsboendet, berättar Viktor Söderqvist, projektledare på Maison Forte.

Hållbart ur alla perspektiv

Byggstart för trygghetsboendet stundar nu under våren 2023 och för äldreboendet beräknas den till hösten – vintern i år. Kvarteret går under namnet Gillet, trygghetsboendet är hyresrätter som ska förvaltas av det kommunala bostadsbolaget i Eskilstuna.

– Något som skiljer just det här kvarteret från mängden är den höga hållbarhetsprofilen. Trygghetsboendet byggs för att klara det svenska klassningssystemet för Miljöbyggnad, nivå Guld. Vårt Omnia-koncept är framtaget för att vara just hållbart ur alla perspektiv, förklarar Anders Tufvesson, tf vd på Maison Forte.

På sikt även Strängnäs

Maison Forte har många järn i elden. Just nu pågår projekt förutom i Eskilstuna även i Nyköping och Finspång. På sikt kommer nya projekt även att bli aktuella i Strängnäs, där Maison Forte nyligen har fått en marktilldelning.

– Inom de närmaste åren ska vi utveckla den tilldelade marken till ett hållbart bostadsområde i Strängnäs, liknande de projekt som vi redan har i Eskilstuna bland annat. Det är ännu för tidigt att gå ut med exakt vad vi kommer att bygga i Strängnäs, men vi är aktiva på marknaden och att det kommer att bli ett projekt som genomsyras av hållbarhet det kan vi redan nu fastställa, säger Anders Tufvesson avslutningsvis.