Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

EY vill locka kompetens på alla nivåer

I tider av förändring är det extra viktigt för företag, stora som små, att arbeta proaktivt. Många möter i dessa tider tuffa utmaningar men strävar efter god lönsamhet och att få vara kvar på marknaden. Allra helst också växa och ta fler marknadsandelar. EY stöttar företag och organisationer oavsett var de befinner sig.  

Devisen ”Building a better working world” är en smart och bra beskrivning av syftet med den verksamhet som EY bedriver. Revision, redovisning, skatte- och affärsrådgivning är komplexa områden som kräver både branschspecifik och djupgående kunskap. Det har EY.

Allt inom redovisning och revision

Till skillnad från de flesta av konkurrenterna som finns på marknaden har EY valt att behålla sina två stora affärsområden redovisning och revision. Syftet är att kunna ha ett brett tjänsteutbud mot alla kunder och för mindre bolag kunna ha en helhetslösning där EY hjälper företagen hela vägen. I det ingår även rådgivning som en viktig del i erbjudandet.

Att underlätta för kunderna och göra arbetslivet och vardagen lite smartare, lite bättre och mer lönsam är målet för EY. Redovisningskonsulterna på EY vill förenkla kundens administration, skapa bättre rapporter och rutiner som underlättar bolagets analys och styrning. Hos EY får kunden en kontaktperson och allt sker digitalt och i realtid. På senare år har behovet av resursförstärkning på både stora och små bolag och organisationer ökat kraftigt och är något EY också jobbar mycket med. Eftersom allt fler väljer EY märks det att konceptet uppskattas. 

Inom revision ser EY till att kundens finansiella rapporter kvalitetssäkras mot marknaden och att lagar och regler efterlevs. EY är en global organisation men lokalt är de revisorer i både små och stora bolag och organisationer, privatägda liksom noterade.  

EY:s största tillväxtpotential finns med stor sannolikhet hos entreprenörsdrivna företag. De är snabbväxande och har höga ambitioner för framtiden. Eftersom Växjö och Småland hör till en av Sveriges mest entreprenöriella regioner så har EY alla möjligheter att lyckas just här.

– Vi ser oss som en viktig partner och stöd för företagen i vår region, det gäller såväl i med- som motvind, säger Marika Sengoltz, Partner och kontorschef på EY i Växjö och Älmhult.

Vill locka kompetens på alla nivåer

För att även framöver kunna växa i den takt som krävs i en dynamisk region som Kronoberg och Växjö behöver EY rekrytera inom alla områden. Den största utmaningen är att både revision och redovisning är yrken som man lär sig över relativt lång tid. För att bli auktoriserad revisor är det krav på akademiska studier och ett antal år med praktiskt arbete.

– Vi brukar i stor utsträckning anställa ny kompetens direkt från Linnéuniversitetet här i Växjö, berättar Marika. De får därefter lära sig yrket på plats här hos oss. Det är oftast så det går till inom vår bransch. Eftersom vi investerar mycket i varje anställd så är det viktigt att vi kan behålla vår personal över tid. För oss handlar det om att vara den bästa arbetsplatsen.

Som ett led i att arbeta med företagets attraktivitet som arbetsgivare har EY utvecklat konceptet EY Hybrid Model. Det är ett nytt sätt att jobba med anpassade arbetstider och utökad flexibilitet utifrån varje individ. EY vill se till helheten och då är det viktigt att kunna erbjuda personalen möjligheter att enklare få ihop livspusslet. Marika Sengoltz tror att det kan vara något som kan locka mer kompetens på alla nivåer till EY framöver och att våra medarbetare trivs hos EY.