Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Växjö fria gymnasium vill bredda samarbete med företag

Varför är samarbete mellan skola och näringsliv så viktigt? Det finns många svar på det, men bland de främsta är att skolan behöver näringslivets stöd och till och med vägledning för att utveckla utbildningar med innehåll som matchar arbetsmarknadens kompetensbehov. Värdet av att som företag erbjudas möjligheter att samverka med skolan bör aldrig underskattas.

För Växjö fria gymnasium, som ligger i Arenastaden i centrala Växjö, är samverkan med näringslivet viktigt.

På Växjö fria gymnasium, som ligger i Arenastaden i centrala Växjö, har samverkan med näringslivet skrivits in på schemat för elever som går på ekonomiprogrammet och som fokuserar på entreprenörskap genom att driva egna UF-företag.

– Vi har under 2022 lanserat ett nytt samarbete som ger en fantastisk möjlighet för våra elever att knyta kontakter med företag i Arenastaden. Och det är så enkelt! Skolan finns i det berömda Icon-huset, och det är samma hus som en lokal företagarförening bland annat. Eleverna behöver med andra ord bara ta trapporna ner så befinner de sig i en dynamisk och kreativ miljö som de lokala företagen använder för att samverka och främja nya idéer, berättar Klas Persson, rektor på Växjö fria gymnasium.

Samverkan är guld värd

Till att börja med så är det elever på ekonomiprogrammet som driver UF-företag som erbjuds möjligheten att under ett antal timmar per vecka nyttja företagens co-working yta och träffa olika företag i syfte att utveckla sina kunskaper inom entreprenörskap. Ett viktig inslag är också att med företagens hjälp skapa ett bestående intresse för entreprenörskap.

– Vi har skrivit avtal som omfattar elever på ekonomiprogrammet. Samarbetet har snabbt visat sig mycket lyckat och vi vill gärna utveckla det för att involvera elever från andra program också. Elever på de naturvetenskapliga- respektive samhällsvetenskapliga programmen kan också välja inriktningen entreprenörskap, och att kunna erbjuda dem samma samverkansmöjligheter vore guld värt, säger Klas Persson.

En investering som återbetalar sig

Under 2023 kommer mycket kraft från skolans sida att läggas på att utveckla det befintliga samarbetet med företag i Arenastaden. Samtidigt kommer nya kontaktytor att utvärderas för att utveckla helt nya samarbeten för framtiden.

– Det råder ingen tvekan om att våra elever tillför mycket för företagen. De är engagerade och kommer med nya perspektiv och funderingar som kan sätta i gång något nytt. Att från företagens sida satsa några timmar på att samverka med skolan är en investering som återbetalar sig flera gånger om, menar Klas Persson.

Företagen får genom samverkan även möjligheten att vara med och påverka elevernas val efter gymnasietiden. Att visa sitt företag från den bästa sidan som potentiell arbetsgivare har nog aldrig varit viktigare än nu. Nästa generation arbetstagare har helt andra krav än sina föregångare och det bästa sättet att skapa en bra relation är för näringslivet att närma sig skolan.