Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Växjö Småland Airport gör investeringar som ska ta flygplatsen in i framtiden

Resebranschen har börjat återhämta sig efter pandemin och samtidigt har resmönster och behov förändrats kraftigt på bara några år. Både utrikessemestrar och affärsresor tycks prioriteras på ett helt annat sätt idag. Det är en ny verklighet som alla som verkar inom branschen måste anpassa sig efter. På Växjö Småland Airport ser man till att vara lyhörd.

Växjö Småland Airport har flera Europalinjer som kopplar ihop regionen med kontinenten,

I början av pandemin lades flyget i stort sett på is under flera månader. Hela 2020 satt man relativt lugnt i båten och väldigt få resor kunde genomföras. Därefter tog det fart. Juli månad 2021 blev den bästa sommarmånaden någonsin mätt i antal fullbokade charterflyg från Växjö. Fjolåret blev något av försiktighetens år med en ökad ekonomisk medvetenhet, och framtiden är nästan omöjlig att försöka förutse.

– Vi har med tanke på de senaste årens utmaningar svårare att förutse resebehovet över en tid framåt, men vi har idag det största charterutbudet vi någonsin haft i Växjö. Vi har även flera Europalinjer som kopplar ihop vår region med kontinenten, och vi planerar samtidigt för flera investeringar som ska ta flygplatsen in i framtiden, säger Ulf Axelsson, flygplatschef Växjö Småland Airport.

Planerar stor solcellsanläggning

En av de största aktuella investeringarna är den planerade byggnationen av en solcellsanläggning i anslutning till flygplatsen. Den planeras och byggs av Växjö Energi AB, Veab, på flygplatsens mark. Samarbetet påbörjades som en förstudie och har därefter utvecklats till ett projekt med avsikt att bygga en solcellspark på en markyta av upp till 10 hektar. 

– Den marktekniska utredningen pågår i skrivande stund. Efter den kommer det att fastställas hur stor parken kommer att bli. Vi befinner oss fortfarande i en tidig fas med projektet, men båda parter, det vill säga Växjö Småland Airport och Veab, är överens om att byggnationen av solcellsparken är ett viktigt steg för framtiden. Från flygplatsens sida vill vi positionera oss i framkant för att ta oss an hållbarhetsfrågorna mycket mer än tidigare, berättar Morgan Tuvesson Fors, kvalitets- och miljöchef på Växjö Småland Airport samt projektansvarig för den nya solcellsparken.

Lösningen på flygets klimatpåverkan

Transportbranschens omställning till förnybara bränslen och eldrift är ett faktum även inom flyget. Det finns redan eldrivna flygplan, även om de är små, och utvecklingen tyder på att elektrifieringen successivt kommer att inkludera större flygande farkoster. Då är det viktigt att samhället kan tillhandahålla tillräckligt med elkraft för att möjliggöra en sådan utveckling.

– Till en början kommer solcellsanläggningen att leverera direkt till elnätet och bli en del av Veabs förnybara elmix. På sikt räknar vi med att kunna nyttja solparken som stöd för att ladda framtidens eldrivna flygplan, och/eller för att tillverka vätgas, som också anses vara en del av lösningen på flygets klimatpåverkan. Vi ser många möjligheter med satsningen, betonar Ulf Axelsson.