Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Skanska bygger Kronobergs första klimatneutrala stadsdel

Skanska är en långsiktig och hållbar arbetsgivare som satsar lika mycket på sina medarbetare som på att minska verksamhetens klimatavtryck. I Sverige var Skanska bland de första bygg- och anläggningsbolagen som kunde påvisa ett genomgående hållbarhetsarbete ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Marcus Heiman, Skanskas distriktschef i Kronoberg.

Skanska bygger hållbart. Det vet man sedan länge. För Skanska handlar hållbarhet om så mycket mer än att redovisa reducerade koldioxidutsläpp. Det handlar om allt från att främja biologisk mångfald till att bygga bostäder på ett sätt som möjliggör för fler att bo bra. Det handlar också om att vara en hållbar arbetsgivare som bygger hållbara arbetsplatser.

Kronobergs första klimatneutrala stadsdel

Skanska är i skrivande stund mitt uppe i utvecklingen av Växjös nya stadsdel Crossways. Det blir Kronobergs första klimatneutrala stadsdel som Skanska utvecklar och förverkligar tillsammans med Södra och Combitech. Här vänder man sig främst till företag som har lika hög hållbarhetsambition som Skanska har i sin verksamhet.

– För området föreslås fem byggnader och vi har enligt detaljplanen utrymme för att bygga i princip allt förutom bostäder här, säger Marcus Heiman, som är Skanskas distriktschef i Kronoberg. Det kan med andra ord bli vad som helst, från kontor och handelslokaler till lokaler för evenemang och nöjesverksamhet. Bara fantasin sätter gränserna kan man säga.

Just nu pågår ett marknadsarbete där potentiella hyresgäster och verksamheter identifieras. Beroende på vilka typer av verksamheter som visar intresse så kommer Skanska att påbörja byggnationen av för dem ändamålsenliga lokaler.

Nytt koncept till Kronoberg

Helt i enlighet med Skanskas tydliga hållbarhetsarbete sker upphandlingarna av de så kallade ABCD-förskolorna landet över. Det är ett koncept som bygger på enkelhet och genom det också ökad hållbarhet för beställaren, ur de tre hållbarhetsperspektiven. Nu vill Skanska introducera samma lyckosamma modell även i Kronoberg.

– Konceptet bygger på att en hel skiss av den tänkta förskolan kan skapas digitalt med hjälp av lättanvända verktyg. Beställaren kan helt på egen hand digitalt bygga sin förskola enligt fyra modelltyper, därav namnet ABCD-förskolor, och få ett ungefärligt kostnadsförslag direkt. Detta sparar oerhört mycket tid och är en process som uppskattas av många kommuner, berättar Marcus Heiman.

Hållbar arbetsgivare

Skanska har många projekt på gång som kommer att bidra till att Kronoberg blir ett ännu mer livskraftigt och attraktivt län för företag, besökare och boende. Förutom att utveckla och förverkliga hållbara projekt ser Skanska även till att vara en hållbar samarbetspartner och arbetsgivare.

Som samarbetspartner verkar Skanska för att skapa hållbara lösningar för andra bolag. Ett tydligt exempel är att Skanska har köpt tegel från ett projekt som drivs av Vöfab. Teglet skulle kasseras, men då Skanska köpt det och tagit hjälp av SIP för att rengöra och paketera det, så kan teglet nu användas i ett av Skanskas kommande projekt.

Att vara en hållbar arbetsgivare innebär att se varje medarbetares potential och se till att utveckla den, och låta alla medarbetare växa i sina roller tillsammans med företaget. Naturligtvis handlar det också om att bygga arbetsplatser som är säkra, utvecklande och som skapar trivsel på jobbet. Det är något som Skanska jobbar med hela tiden, och som gör företaget till en uppskattad arbetsgivare.